Mosse eller kärr

Mosse

Mossen får vatten endast från regn och är därmed mycket näringsfattig.

Myrmark

Mosse eller kärr Fattigkärr Mosse
Mosse Extremrikkärr Palsmyr