Mosse eller kärr

Extremrikkärr

Kärret får sitt vatten från omgivande mark och blir så näringsrikt som marken medger.

Myrmark

Mosse eller kärr Fattigkärr Mosse
Mosse Extremrikkärr Palsmyr