Mosse eller kärr

Mosse eller kärr

Mossen får vatten endast från regn och är därmed mycket näringsfattig. Dessutom blir den sur eftersom det inte finns något som kan motverka regnvattnets låga pH-värde. Kärret får sitt vatten från omgivande mark och blir så näringsrikt som marken medger. Pilarna i bilden visar vattenflöde.

Myrmark

Mosse eller kärr Fattigkärr Mosse
Mosse Extremrikkärr Palsmyr