Ljunghed
Mästocka ljunghed

Ljunghed, Mästocka, Halland

till Vegetation brukad mark

Växter på ljunghedar