f.d. ljunghed planterad med gran
f.d ljunghed, Tönnersjö, Halland

f.d ljunghed, Tönnersjö, Halland

F.d. ljunghed som planterats med gran. Planteringen övervakas noga med avseende på tillväxt. Att mäta utvecklingen av biologisk mångfald är av uppenbara skäl tämligen meningslöst. Skogsindustrin i Sverige driver svenska skogar mot monokulturer av främst gran. Granarna är dessutom ofta av främmande provenienser.

till Vegetation brukad mark

Växter på ljunghedar