Ljunghed
Mästocka ljunghed

Ljunghed, Mästocka, Halland efter bränning

till Vegetation brukad mark

Växter på ljunghedar