Ljunghed
Mästocka ljunghed

Ljunghed, Mästocka, Halland (hårginst)

till Vegetation brukad mark

Växter på ljunghedar