Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Geologi

Översikt

Bergarter

Jordarter

Jordmåner

Odlad jordGeologi - översikt

När jorden var nybildad var ytan en flytande massa av heta bergarter i smält form. När temperaturen sjönk stelnade bergartssmältan och bildade jordskorpan. Innanför jordskorpan finns manteln som delvis består av trög­flytande ­material.

En genomskärning av jorden visar hur tunn ­jord­skorpan är. Litosfären är jordskorpan och den yttre, fastare delen av manteln ned till cirka 100 km djup. Innanför manteln finns en kärna av järn som är fast längst in, men har ett flytande yttre skikt.

Elektriska strömmar i den yttre delen av kärnan ger upphov till jordens magnetfält. Detta skyddar jorden från en del av den farliga strålningen från rymden. Litosfären består av ett antal plattor som "flyter" på den mjuka delen av manteln. Plattorna, och därmed kontinenterna, rör sig i förhållande till varandra. Plattornas rörelser gör att jordytan hela tiden förändras.

Kontinenter flyttar sig och bergskedjor bildas när plattor kolliderar. På vissa platser uppstår vulkaner. Om inte nya berg uppstod skulle landområden för länge sedan ha smulats ned och bildat sediment i ett jämngrunt hav. Något land skulle inte finnas på jorden. Litosfärplattornas rörelser leder till att Nordamerika och Europa glider isär med knappt två cm per år. Vid sprickan mitt i Atlanten bildas en oceanrygg genom att magma kommer upp och stelnar när den möter det kalla havsvattnet.Vid gränserna mellan plattorna sker ofta jordskalv (jordbävningar) på grund av friktionen. Plattorna fastnar i varandra och när de plötsligt lossnar utlöses ett skalv. Hur kraftig en jordbävning är anges enligt Richterskalan, som är ett mått på hur mycket energi som frigörs vid skalvet. Magnituden 9 betyder att skalvet är 32 gånger kraftigare än ett skalv med magnituden 8. Jordskalvet väster om Sumatra den 25 december 2004 hade styrkan 9,1 och orsakade en tsunami (flodvåg) efter­som det skedde under havet. Omkring 230000 ­människor antas ha omkommit när tsunamin slog in över stränderna runt Indiska oceanen.

 

Tsunamin i sydostasien utlöstes av ett jordskalvden 26 december 2004

Vårt land ligger långt från någon plattgräns och i Sverige är det därför ovanligt med kraftiga skalv. Det är däremot vanligt med små jordbävningar, men av en helt annan anledning. Eftersom landet fort­farande höjs efter att ha varit nedpressat av inlandsis, sker ofta skalv på mellan 1 och 2 på Richterskalan.

 

 

Klimat och istider

Briksdalsbreen, Norge