Växter


Thumbnail Image 1
Alger 
Thumbnail Image 1
Mossor
Thumbnail Image 1
Levermossor
Thumbnail Image 1
Lummerväxter
Thumbnail Image 1
Låsbräkenväxter
Thumbnail Image 1
Fräkenväxter

Thumbnail Image 1
Ormbunksväxter 
Thumbnail Image 1
Barrväxter
Thumbnail Image 1
Blomväxter 
Thumbnail Image 1
Växtsamhällen
Thumbnail Image 1
Växtbiologi
Thumbnail Image 1
Växter och djur

Växter och växters biologi

 Grönalger och mossor är de mest primitiva växter vi känner. De är endast svagt utv cklade för landliv och är på olika sätt mer beroende av vatten är vad kärlväxter är. För att var mer anpassade för landliv har kärl utvecklats och det är dessa högra växter med kärl som redovisas i bilden ovan. 

 Alla växter har utvecklats ur grönalger och utvecklingen har pågått minst 500 miljoner år.


Växter har vissa gemensamma drag:
- fotosyntes med klorofyll a och b.
- autotrofer (självnärande) som byggs upp av enkla oorganiska föreningar som koldioxid och vatten.
- celler med cellväggar och vakuol.
- generationsväxling mellan en haploid (n) generation och en diploid (2n).

 Växter är autotrofer vilket innebär att de har förmågan att sätta samman komplexa organiska föreningar ur enkla oorganiska röreningar som vatten och koldioxid.


Card image cap
Växter

Främst nordeuropeiska växter presenteras.


Växter

 Skillnader mellan växtgrupper och så många arter med foton som det bara hinns med.

Kärlväxter

Lummerväxter (sporväxter)

Låsbräkenväxter (sporväxter)

Ormbunksväxter (sporväxter)

Fröväxter

    Barrträd

    Tvåhjärtladiga växter

    Enhjärtladiga växter


Card image cap
Växter

Det finns flera varianter på uppdelning av växtriket.Card image cap
Tarmtång

I hällkar hittar man ofta tarmtång som är en grönalg.


Växter utan kärl

De första växterna hade inga kärl för att transportera vatten och näring.

 Alger

    Grönalger

    Rödalger

    Brunalger

Card image cap
Card image cap


Card image cap
Björnmossa

Vanlig i granskogar


Mossor

 De för

 Bladmossor
 Levermossor


Card image cap
Skogar

Från ekvatorn till norr om polcirkeln breder olika typer av skogar ut sig. Här ses taiga i nordöstra Finland. 


Växtsamhällen

Biom
Vegetationsregioner
--
--


Card image cap
Monokultur, odling av en art

Modern monokultur av vete. (Skåne)


Växtbiologi 

  Det kommer mer...