Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Länkar
Biologi Geologi Miljö    
Kemi Energi EcoBygg    
Ämne Språk Information
Biologi
Sv/Eng
handlar om...
  Biologi Kimball's Biology Pages   Virtuellt uppslagsverk med tema Biologi
Liv Den virtuella floran   Växter på nätet. Alla vilda svenska växtarter i ord och bild med utbredningskartor.
  Artportalen
  Rapporteringssida på webben. Här kan man läsa om vilka observationer som gjorts av fåglar, växter, svampar och "småkryp", och samtidigt delta själv i rapporterandet
  Arachnology   Spindlar European Society of Arachnology
  Xeno-canto   Fågelläten från hela världen
  Norsk lavflora     Lavflora på webben, med bilder. På norska
  Artdatabanken   Information om alla organismer i Sverige
  Biologi online   Bra överikt och fina animeringar
  Svenska fjärilar Bilder och länkar till bilder på alla svenska fjärilar
  Gentekniknämnden Om genteknik
  Ivaans protokoll   recept
  DNA learning center   Allt om DNA och DNA-teknik
  Herpes simplex virus   HSV Infection and Replication
  Stemcells   Om stamceller
Biom The Worlds biomes   Om världens biom
  National Weather Service   Om klimattyper
Skog Skogsskador; SLU Specialsida om skogsskador
Hav Vattenkikaren Marinbiologi, allt om haven kring oss
  Havet havet   Om havet och senaste forskningsnytt
  Östersjön Östersjön   Bra sammanställning om Östersjön
  Marine species identification   Bestämning av marina arter
  Nasa Sedac   Kartor div.
Geologi      
  Sveriges geologiska undersökning   Den officiella geologisajten i Sverige.
  GeoNord   Sveriges gruvor
  geology.com   Amerikansk sida om geologin i USA, gott om länkar.
  USGS   Gif-animationer
 

ICS,

stratigraphy.org/

  Organ för bl.a tidssättning av geologiska perioder (länkproblem)
  Stratigraphic Information (SSI)    
Mark Markinfo, SLU Markinformation, bilder
Miljö      
  Populationsklocka   FN´s siffror
  Earth Policy Institute   Lester R. Brown informerar om miljönyheter och trender. (numera nedlagd, äldre data till 2015 )
  Naturvårdsverket Bra sajt med gott om läsning om olika miljöfaktorer
  Miljödataportalen   Naturvårdsverkets portal med rapporter och kartskikt om natur och miljö
  Worldwatch   Stort amerikanskt miljöforskningsinstitut. Mycket litteratur. En del av materialet finns för gratis nedladdning i pdf-format. Titta speciellt på Vital Signs och State of the world.
  ASPO Sverige   Nyhetssida om oljesituationen. PeakOil
  Sveriges miljömål Beskrivning av 16 miljömål som Sverige antagit
  Institutionen för vatten och miljö (SLU)   Mycket data om vattenmiljö.
  Greppa näringen   Om näringsämnen inom lantbruket
  Encyclopedia of earth   Allmänt om jorden
  Crockett & Jones   Bästa miljöval när det gäller skor. Tillverkar och säljer världens bästa skor som dessutom går att laga. Många kr men billiga i längden.
Klimat SMHI Alltför välkänd...
  Resurser   Om naturresurser (www.wri.org)
  Gapminder   Global statistik om det mesta. Gör dina egna analyser på ett enkelt sätt. Riktigt bra sida.
Kemi      
  Kemikalieinspektionen   Allmänt om kemikalier, gott om fakta
  Kemilärarnas resurscentrum   I första hand för lärare men även till för vetgiriga elever
  UNECE   Farosymboler
  SkolKemi   Kemisajt från Umeå. Bra
Energi      
  Energimyndigheten Allt om energi i Sverige, statistik mm.
  US Energy Information Administration   Energinfo från USA
  IEA International Energy Agency   Internationellt energiorgan
  Bloomberg   lämplig länk till uppdaterade energipriser
  Rapid tables   Konverterar enheter
Peak Oil ASPO Sverige   Informellt nätverk av forskare och övriga intresserade med intresse för världens resurser av fossila bränslen. Kopplingen energi-ekonomi-mat berörs ofta
  Resilience   Uppdaterad info om bl a energisituationen världen över
  Energy Export Databrowser Databas om produktion, konsumtion och expoer/import av fossila bränslen
         
EcoBygg      
  Svenska byggnadsvårdsföreningen   Förening för alla intresserade av höga kvaliteter i byggnader, gamla som nya-
  Kvibergsnäs landeri     Restaurering av äldre byggnader vid Kvibergsnäs landeri
   Ks      
         

 

Vindkraft på Middelgrund