Fåglar

Birds - Des oiseaux - Vögel - Aves - Pássaros


Thumbnail Image 1
Inspiration
Thumbnail Image 1
Flyttning
Thumbnail Image 1
Rovfåglar
Thumbnail Image 1
Sjöfåglar 
Thumbnail Image 1
Skogen och fåglar
Thumbnail Image 1
Holkar och bon

Klass fåglar, Aves

Länkar till fågelbilder och inspelningar 

http://ibc.lynxeds.com/
http://www.xeno-canto.org/ 


Card image cap
Koboltmes, Cyanistes teneriffae
ansågs tidigare vara en ras av blåmes, Cyanistes caeruleus. Genom DNA-undersökningar har det visat sig att skillnaderna är så stora att den tilldelats artstatus.


Fåglarnas systematik

Genom att kunskaperna om DNA-teknik ökat har också tekniker för att studera evolution på molekylär nivå utvecklats. Fåglars systematik har förändrats under senare år och forstätter att göra så. Arter och underarter splittras,  slås ihop eller bibehålls, beroende på resultet av dessa undersökningar.


Ordningar 1

Andfåglar >>
(änder, svanar och gäss) Anseriformes

Hönsfåglar >>
Galliformes

Lomfåglar >>
Gaviiformes

Doppingar 
Podicipediformes

Stormfåglar
Procellariiformes

Sulor och skarvar >>
Suliformes

Hägrar, storkar, pelikaner, ibisar >>
Pelecaniformes

Storkar
Ciconiiformes

Rovfåglar, örnar, hökar>>
Accipitriformes

Trappar
Otidiformes

Tranor och sumphöns
Gruiformes

Vadare, måsar och alkor >>
Charadriiformes

Ordningar 2

Flyghöns
Pterocliformes

Duvor
Columbiformes

Gökar
Cuculiformes

Ugglor
Strigiformes

Nattskärra
Caprimulgiformes

Seglare
Coraciiformes

Praktfåglar
Apodiformes

Härfåglar
Bucerotiformes

Hackspettar
Piciformes

Falkar >>
Falconiformes

Papegojfåglar
Psittaciformes

Tättingar>>
("småfåglar" och kråkfåglar) Passeriformes


Doppingfåglar

Fem arter häckar i Sverige. 

Thumbnail Image 1

Svarthaedopping
Podiceps auritus

Thumbnail Image 1

Skäggdopping
Podiceps cristatus

Thumbnail Image 1

Gråhakedopping
Podiceps grisegena

Thumbnail Image 1

Svarthalsad dopping,
Podiceps-nigricollis

Thumbnail Image 1

Smådopping,
Tachybaptus ruficollis

Stormfåglar

Inga bofasta arter i Sverige (inga hittade).

Thumbnail Image 1

Stormfågel
Fulmarus glacialis

Thumbnail Image 1

Stormfågel
Fulmarus glacialis

Thumbnail Image 1

Stormfågel,
Fulmarus glacialis

Storkar

En art häckar i Sverige.

Thumbnail Image 1

Vit stork,
Ciconia ciconia

Thumbnail Image 1

Vit stork,
Ciconia ciconia

Thumbnail Image 1

Vit stork,
Ciconia ciconia

Trappar

Inga arter häckar i Sverige.

Thumbnail Image 1

Ökentrapp,
Chlamydotis undulata

Thumbnail Image 1

Ökentrapp,
Chlamydotis undulata

Thumbnail Image 1

Ökentrapp,
Chlamydotis undulata

Tranor och sumphöns 

6 arter häckar i Sverige.  

Thumbnail Image 1

Sothöna,
Fulica atra

Thumbnail Image 1

Rörhöna,
Gallinula chloropus

Thumbnail Image 1

Trana,
Grus grus

Thumbnail Image 1

Mindre sultanhöna,
Porphyrio alleni

Thumbnail Image 1

Vattenrall,
Rallus aquaticus

Flyghöns

Inga arter häckar i Sverige.

Thumbnail Image 1

Svartbukig flyghöna,
Pterocles orientalis

Thumbnail Image 1

Svartbukig flyghöna,
Pterocles orientalis

Thumbnail Image 1

Svartbukig flyghöna,
Pterocles orientalis

Duvor

4 arter häckar i Sverige.

Thumbnail Image 1

Tamduva,
Columba livia domest

Thumbnail Image 1

Skogsduva,
Columba oenas

Thumbnail Image 1

Ringduva,
Columba palumbus

Thumbnail Image 1

Turkduva,
Streptopelia decaocto

Thumbnail Image 1

Palmduva,
Streptopelia senegalensis

Thumbnail Image 1

Kanarieduva,
Columba bolli

Thumbnail Image 1

Lagerduva,
Columba junoniae

Card image cap


Gökar

1 art häckar i Sverige.  

Thumbnail Image 1

Gök,
Cuculus canorus

Thumbnail Image 1

Gök,
Cuculus canorus

Thumbnail Image 1

Skatgök,
Clamator glandarius

Ugglor

Tio arter häckar i Sverige. 

Thumbnail Image 1

Hornuggla,
Asio otus

Thumbnail Image 1

Minervauggla,
Athene noctua

Thumbnail Image 1

Sparvuggla,
Glaucidium passerinum

Thumbnail Image 1

Lappuggla,
Strix nebulosa

Thumbnail Image 1

Slaguggla,
Strix uralensis

Thumbnail Image 1

Hökuggla,
Surnia ulula

Thumbnail Image 1

Kattuggla,
Strix aluco

Skärror

1 art häckar i Sverige. 

Thumbnail Image 1

Nattskärra,
Caprimulgus europaeus

Thumbnail Image 1

Nattskärra,
Caprimulgus europaeus

Seglare

1 art häckar i Sverige. 

Thumbnail Image 1

Tornseglare,
Apus apus

Thumbnail Image 1

Tornseglare,
Apus apus

Thumbnail Image 1

Enfärgad seglare,
Apus unicolor

Praktfåglar

En art häckar i Sverige och ytterligare en art häckar ibland.

Thumbnail Image 1

Grön dvärgbiätare 

Härfåglar

En art häckar ibland i Sverige.

Thumbnail Image 1

Härfågel,
Upupa epops

Thumbnail Image 1

Härfågel,
Upupa epops

Thumbnail Image 1

Härfågel,
Upupa epops

Hackspettar

8 arter häckar i Sverige. 

Thumbnail Image 1

Större hackspett, Dendrocopos major

Thumbnail Image 1

Minde hackspett, Dendrocopos minor

Thumbnail Image 1

Spillkråka, Dryocopus martius

Papegojfåglar

Inga arter häckar i Sverige men flera arter finns som frilevande i södra Europa. 

Thumbnail Image 1

Munkparakit, Myiopsitta monachus

Thumbnail Image 1

Munkparakit, Myiopsitta monachus

Thumbnail Image 1

Munkparakit, Myiopsitta monachus