Medelhavstrut, Larus michahellisMarkberedning

 

Klass fåglar, Aves

Länkar till fågelbilder och inspelningar

http://ibc.lynxeds.com/ http://www.xeno-canto.org/


Ordningar

Andfåglar, (änder , svanar och gäss)

>>Anseriformes>>

Hönsfåglar

>>Galliformes>>

Lomfåglar

>>Gaviiformes>>

Doppingar

Podicipediformes

liror och stormfåglar

Procellariiformes

Sulor och skarvar

>>Suliformes>>

Hägrar, storkar, pelikaner, ibisar

>>Pelecaniformes>>

Storkar

Ciconiiformes

Rovfåglar, örnar, hökar

>>Accipitriformes>>

Trappar

Otidiformes

Tranor och sumphöns

Gruiformes

Vadare, måsar och alkor

>>Charadriiformes>>

Flyghöns

Pterocliformes

Duvor

Columbiformes

Gökar

Cuculiformes

Ugglor

Strigiformes

Nattskärra

Caprimulgiformes

Seglare

Apodiformes

Härfåglar

Bucerotiformes

Hackspettar

Piciformes

Falkar

>>Falconiformes>>

Papegojfåglar

Psittaciformes

Tättingar, ("småfåglar" och kråkfåglar)

>>Passeriformes>>

 Ordningar

 

Änder , svanar och gäss

Anseriformes, Andfåglar

Kanadagås, Branta canadensis

Skedand, Anas clypeata

 

Hönsfåglar

Galliformes, Hönsfåglar

Rapphöna, Perdix perdix

Tjäder, Tetrao urogallus

 

Lommar

Gaviiformes, lomfåglar

storlom, Gavia arctica

svartnäbbad islom, Gavia immer

   

Doppingar

Podicipediformes, doppingfåglar

Skäggdopping, Podiceps cristatus

Gråhakedopping, Podiceps grisegena

Svarthakedopping, Podiceps auritus

Smådopping, Tachybaptus ruficollis

 Svarthalsad dopping, Podiceps nigricollis

 Svarthalsad dopping, Podiceps nigricollis

   

Liror och stormfåglar

Procellariiformes, stormfåglar

Stormfågel, Fulmarus glacialis

 
   

Sulor och skarvar

Suliformes, sulfåglar

 

Havssula, Morus bassanus

Storskarv, Phalacrocorax carbo sinensis

   

Hägrar, skedstork, pelikaner och ibisar

Pelecaniformes, pelikanfåglar

 

Gråhäger, Ardea cinerea

Ägretthäger, Ardea alba

Silkeshäger, Egretta garzetta

 

Kohäger, Bubulcus ibis

Skedstork, Platalea-leucorodia

Gråhäger, Ardea cinerea

Silkeshäger, Egretta garzetta

Kohäger, Bubulcus ibis

Skedstork, Platalea-leucorodia

   

Storkar

Ciconiiformes, storkfåglar

Vit stork, Ciconia ciconia

Vit stork, Ciconia ciconia

   

Rovfåglar

Accipitriformes, hökfåglar

Smutsgam, Neophron percnopterus

Smutsgam, Neophron percnopterus

Kungsörn, Aquila chrysaetos

Havsörn, Haliaeetus albicilla

Ormvråk, Buteo buteo

Brun kärrhök, Circus aeruginosus

Röd glada, Milvus milvus

Fiskgjuse, Pandion haliaetus

   
   

Trappar

Otidiformes, Trappar

Ökentrapp

Ökentrapp

   

Tranor och sumphöns

Gruiformes, Tran- och rallfåglar

vattenrall, Rallus aquaticus

kornknarr, Crex crex

småfläckig sumphöna, Porzana porzana

rörhöna, Gallinula chloropus

sothöna, Fulica atra

arter på andra håll i världen

mindre sultanhöna, Porphyrio alleni

trana, Grus grus

 

  

 

 

Trana, Grus grus

Trana, Grus grus

Sothöna, Fulica atra

Rörhöna, Gallinula chloropus

Vattenrall, Rallus aquaticus

Mindre sultanhöna, Porphyrio alleni

   

Vadare, måsar och alkor

Charadriiformes, Vadarfåglar

underordningar

Vadare, Charadrii

Måsfåglar, Lari

Alkfåglar, Alcae

Spovsnäppa, Calidris ferruginea

Rödbena, Tringa totanus

Skärfläcka, Recurvirostra avosetta

Större strandpipare, Charadrius hiaticula

   

Skrattmås, Chroicocephalus ridibundus

Medelhavstrut, Larus michahellis

   

Tordmule

 
   

Flyghöns

Pterocliformes, Flyghönsfåglar


Svartbukig flyghöna, Pterocles orientalis


Svartbukig flyghöna, Pterocles orientalis

Svartbukig flyghöna, Pterocles orientalis

   

Duvor

Columbiformes, Duvfåglar

Tamduva, Columba livia (domest.)

Skogsduva, Columba oenas

Ringduva, Columba palumbus

Övriga Columba

Kanarieduva, Columba bollii

Lagerduva, Columba junoniae

 

Turkduva, Streptopelia decaocto

Turturduva, Streptopelia turtur

Större turturduva, Streptopelia orientalis

Palmduva, Streptopelia senegalensis

 

 

Tamduva, Columba livia (domest.)

Ringduva, Columba palumbus

Skogsduva, Columba oenas

 

Kanarieduva, Columba bollii

Lagerduva, Columba junoniae

Turkduva, Streptopelia decaocto

Palmduva, Streptopelia senegalensis

   
   

Gökar

Cuculiformes, Gökfåglar

Gök, Cuculus canorus

Skatgök, Clamator glandarius

Gök, Cuculus canorus

Skatgök, Clamator glandarius

   

Ugglor

Strigiformes, Ugglor

 

tornuggla, Tyto alba

fjälluggla, Bubo scandiacus

berguv, Bubo bubo

kattuggla, Strix aluco

slaguggla, Strix uralensis

lappuggla, Strix nebulosa

hökuggla, Surnia ulula

sparvuggla, Glaucidium passerinum

pärluggla, Aegolius funereus

hornuggla, Asio otus

jorduggla, Asio flammeus


minervauggla, Athene noctua

slaguggla, Strix uralensis

lappuggla, Strix nebulosa

Hökuggla, Surnia ulula

sparvuggla, Glaucidium passerinum

Hornuggla, Asio otus

 

Minervauggla, Athene noctua

 

   

Nattskärra

Caprimulgiformes, Skärrfåglar

Nattskärra, Caprimulgus europaeus

 

Nattskärra, Caprimulgus europaeus

Nattskärra, Caprimulgus europaeus

   

Seglare

Apodiformes, Seglarfåglar

Tornseglare, Apus apus

Enfärgad seglare, Apus unicolor

Tornseglare, Apus apus

Tornseglare, Apus apus

Enfärgad seglare, Apus unicolor

Enfärgad seglare, Apus unicolor

   

Härfåglar

Bucerotiformes, härfåglar och näshornsfåglar

Härfågel, Upupa epops

Härfågel, Upupa epops

Härfågel, Upupa epops

   

Hackspettar

Piciformes, Hackspettartade fåglar

Göktyta, Jynx torquilla

Gråspett, Picus canus

Gröngöling, Picus viridis

Spillkråka, Dryocopus martius

Större hackspett, Dendrocopos major

Mellanspett, Dendrocopos medius

Vitryggig hackspett, Dendrocopos leucotos

Mindre hackspett, Dendrocopos minor

Tretåig hackspett, Picoides tridactylus

Större hackspett

Mindre hackspett

Gröngöling, Picus viridis

Gråspett

Spillkråka

 

 

Falkar

Falconiformes, falkfåglar

 

Tornfalk, Falco tinnunculus

Tornfalk, Falco tinnunculus canariensis (kanarieöarna)

 Falco tinnunculus dacotiae (Fuerteventura)

Aftonfalk, Falco vespertinus

Stenfalk, Falco columbarius

 

Lärkfalk, Falco subbuteo

Jaktfalk, Falco rusticolus

Pilgrimsfalk, Falco peregrinus

 

 

Tornfalk

Tornfalk (Kanarisk)

 

Lärkfalk

 

Småfåglar

Passeriformes, Tättingar

Lärkor, finkar, kråkfåglar, svalor, sångare, mesar mm

 

Sånglärka, Alauda arvensis

Ladusvala, Hirundo rustica

Ängspiplärka Anthus pratensis

Sädesärla, Motacilla alba

 

Sidensvans, Bombycilla garrulus

Järnsparv, Prunella modularis

Rödhake, Erithacus rubecula

Rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus

Stenskvätta, Oenanthe oenanthe

Björktrast, Turdus pilaris

Koltrast, Turdus merula

Törnsångare, Sylvia communis

Ärtsångare, Sylvia curruca

Sävsångare, Acrocephalus schoenobaenus

Lundsångare, Phylloscopus trochiloides

Halsbandsflugsnappare, Ficedula albicollis

Talgoxe, Parus major

Varfågel, Lanius excubitor

Kråka, Corvus corone

Stare, Sturnus vulgaris

Bofink, Fringilla coelebs

Steglits, Carduelis carduelis

Hämpling, Linaria cannabina

Gulsparv, Emberiza citrinella

   
   


Sparvuggla

Sedda i Sverige
Falco vespertinus aftonfalk
Clangula hyemalis alfågel
Polysticta stelleri alförrädare
Alle alle alkekung
Prunella collaris alpjärnsparv
Pyrrhocorax graculus alpkaja
Apus melba alpseglare
Anas americana amerikansk bläsand
Oxyura jamaicensis amerikansk kopparand
Anas carolinensis amerikansk kricka
Botaurus lentiginosus amerikansk rördrom
Melanitta americana amerikansk sjöorre
Tringa solitaria amerikansk skogssnäppa
Pluvialis dominica amerikansk tundrapipare
Falco amurensis amurfalk
Melanocorypha bimaculata asiatisk kalanderlärka
Pterodroma feae atlantpetrell
Cyanistes cyanus azurmes
Riparia riparia backsvala
Puffinus mauretanicus balearisk lira
Phylloscopus orientalis balkansångare
Catharus ustulatus beigekindad skogstrast
Aythya marila bergand
Fringilla montifringilla bergfink
Alectoris chukar berghöna
Eremophila alpestris berglärka
Emberiza buchanani bergortolan
Phylloscopus bonelli bergsångare
Phylloscopus humei bergtajgasångare
Bubo bubo berguv
Pernis apivorus bivråk
Merops apiaster biätare
Turdus pilaris björktrast
Apus pallidus blek tornseglare
Circus cyaneus blå kärrhök
Luscinia svecica blåhake
Coracias garrulus blåkråka
Cyanistes caeruleus blåmes
Monticola solitarius blåtrast
Anas discors blåvingad årta
Anas penelope bläsand
Anser albifrons bläsgås
Fringilla coelebs bofink
Regulus ignicapilla brandkronad kungsfågel
Phalaropus fulicarius brednäbbad simsnäppa
Stercorarius pomarinus bredstjärtad labb
Pheucticus ludovicianus brokig kardinal
Plegadis falcinellus bronsibis
Aix sponsa brudand
Milvus migrans brun glada
Circus aeruginosus brun kärrhök
Acridotheres tristis brun majna
Lanius cristatus brun törnskata
Aythya ferina brunand
Phylloscopus fuscatus brunsångare
Turdus eunomus bruntrast
Calidris pugnax brushane
Bucephala albeola buffelhuvud
Saxicola rubetra buskskvätta
Acrocephalus dumetorum busksångare
Loxia bifasciata bändelkorsnäbb
Cettia cetti cettisångare
Motacilla citreola citronärla
Lagopus lagopus dalripa
Tringa stagnatilis dammsnäppa
Pyrrhula pyrrhula domherre
Actitis hypoleucos drillsnäppa
Gallinago media dubbelbeckasin
Turdus viscivorus dubbeltrast
Accipiter gentilis duvhök
Lymnocryptes minimus dvärgbeckasin
Branta hutchinsii dvärgkanadagås
Alaudala rufescens dvärglärka
Hydrocoloeus minutus dvärgmås
Ixobrychus minutus dvärgrördrom
Microcarbo pygmeus dvärgskarv
Anser rossii dvärgsnögås
Emberiza pusilla dvärgsparv
Numenius minutus dvärgspov
Porzana pusilla dvärgsumphöna
Phylloscopus neglectus dvärgsångare
Emberiza pallasi dvärgsävsparv
Otus scops dvärguv
Hieraaetus pennatus dvärgörn
Somateria mollissima ejder
Iduna pallida eksångare
Falco eleonorae eleonorafalk
Gallinago gallinago enkelbeckasin
Poecile palustris entita
Catharus guttatus eremitskogstrast
Phasianus colchicus fasan
Pandion haliaetus fiskgjuse
Larus canus fiskmås
Sterna hirundo fisktärna
Stercorarius longicaudus fjällabb
Anser erythropus fjällgås
Charadrius morinellus fjällpipare
Lagopus muta fjällripa
Bubo scandiacus fjälluggla
Buteo lagopus fjällvråk
Locustella fluviatilis flodsångare
Actitis macularius fläckdrillsnäppa
Motacilla cinerea forsärla
Anthus campestris fältpiplärka
Acrocephalus agricola fältsångare
Pinguinus impennis garfågel
Muscicapa dauurica glasögonflugsnappare
Tringa nebularia gluttsnäppa
Phylloscopus collybita gransångare
Tadorna tadorna gravand
Muscicapa striata grå flugsnappare
Aegypius monachus grågam
Anser anser grågås
Podiceps grisegena gråhakedopping
Turdus obscurus gråhalsad trast
Emberiza spodocephala gråhuvad sparv
Ardea cinerea gråhäger
Ardenna grisea grålira
Acanthis flammea gråsiska
Passer domesticus gråsparv
Picus canus gråspett
Larus argentatus gråtrut
Anas platyrhynchos gräsand
Locustella naevia gräshoppsångare
Cisticola juncidis grässångare
Merops persicus grön biätare
Tringa glareola grönbena
Chloris chloris grönfink
Picus viridis gröngöling
Spinus spinus grönsiska
Phylloscopus sibilatrix grönsångare
Emberiza chrysophrys gulbrynad sparv
Calidris bairdii gulbröstad snäppa
Chrysolophus pictus guldfasan
Zoothera aurea guldtrast
Xanthocephalus xanthocephalus gulhuvad ängstrupial
Serinus serinus gulhämpling
Anas formosa gulkindad kricka
Calonectris borealis gulnäbbad lira
Emberiza citrinella gulsparv
Motacilla flava gulärla
Emberiza aureola gyllensparv
Gyps fulvus gåsgam
Troglodytes troglodytes gärdsmyg
Cuculus canorus gök
Jynx torquilla göktyta
Ficedula albicollis halsbandsflugsnappare
Psittacula krameri halsbandsparakit
Morus bassanus havssula
Larus marinus havstrut
Haliaeetus albicilla havsörn
Anthus rubescens hedpiplärka
Asio otus hornuggla
Limosa haemastica hudsonspov
Delichon urbicum hussvala
Emberiza cirlus häcksparv
Linaria cannabina hämpling
Upupa epops härfågel
Hippolais icterina härmsångare
Sylvia nisoria höksångare
Surnia ulula hökuggla
Phylloscopus ibericus iberisk gransångare
Passerina cyanea indigofink
Oenanthe isabellina isabellastenskvätta
Lanius isabellinus isabellatörnskata
Pagophila eburnea ismås
Falco rusticolus jaktfalk
Asio flammeus jorduggla
Grus virgo jungfrutrana
Prunella modularis järnsparv
Tetrastes bonasia järpe
Corvus monedula kaja
Melanocorypha calandra kalanderlärka
Lophodytes cucullatus kamskrake
Branta canadensis kanadagås
Anas capensis kapand
Porzana carolina karolinasumphöna
Charadrius asiaticus kaspisk pipare
Larus cachinnans kaspisk trut
Strix aluco kattuggla
Phylloscopus nitidus kaukasisk lundsångare
Aquila heliaca kejsarörn
Thalasseus sandvicensis kentsk tärna
Columba livia klippduva / tamduva
Corvus dauuricus klippkaja
Emberiza cia klippsparv
Ptyonoprogne rupestris klippsvala
Oceanodroma leucorhoa klykstjärtad stormsvala
Bucephala clangula knipa
Cygnus olor knölsvan
Melanitta deglandi knölsvärta
Bubulcus ibis kohäger
Turdus merula koltrast
Calidris tenuirostris kolymasnäppa
Crex crex kornknarr
Emberiza calandra kornsparv
Corvus corax korp
Calandrella brachydactyla korttålärka
Chlamydotis macqueenii kragtrapp
Anas crecca kricka
Corvus corone kråka
Alcedo atthis kungsfiskare
Regulus regulus kungsfågel
Phylloscopus proregulus kungsfågelsångare
Aquila chrysaetos kungsörn
Stercorarius parasiticus kustlabb
Pluvialis squatarola kustpipare
Calidris canutus kustsnäppa
Calidris alpina kärrsnäppa
Acrocephalus palustris kärrsångare
Sterna forsteri kärrtärna
Hirundo rustica ladusvala
Poecile cinctus lappmes
Calcarius lapponicus lappsparv
Strix nebulosa lappuggla
Perisoreus infaustus lavskrika
Pluvialis apricaria ljungpipare
Phylloscopus trochiloides lundsångare
Fratercula arctica lunnefågel
Chroicocephalus genei långnäbbad mås
Carpodacus sibiricus långstjärtad rosenfink
Calidris subminuta långtåsnäppa
Falco subbuteo lärkfalk
Phylloscopus trochilus lövsångare
Iduna opaca macchiasångare
Aix galericulata mandarinand
Lanius nubicus masktörnskata
Oenanthe hispanica medelhavsstenskvätta
Larus michahellis medelhavstrut
Dendrocopos medius mellanspett
Thalassarche chlororhynchos mindre albatross
Limnodromus griseus mindre beckasinsnäppa
Aythya affinis mindre bergand
Phoeniconaias minor mindre flamingo
Ficedula parva mindre flugsnappare
Tringa flavipes mindre gulbena
Dendrocopos minor mindre hackspett
Loxia curvirostra mindre korsnäbb
Puffinus puffinus mindre lira
Clanga pomarina mindre skrikörn
Charadrius dubius mindre strandpipare
Porzana parva mindre sumphöna
Cygnus columbianus mindre sångsvan
Athene noctua minervauggla
Sylvia subalpina moltonisångare
Charadrius mongolus mongolpipare
Anthus godlewskii mongolpiplärka
Scolopax rusticola morkulla
Calidris temminckii mosnäppa
Calidris falcinellus myrsnäppa
Limosa lapponica myrspov
Nycticorax nycticorax natthäger
Caprimulgus europaeus nattskärra
Alopochen aegyptiaca nilgås
Phylloscopus borealis nordsångare
Oenanthe pleschanka nunnestenskvätta
Luscinia luscinia näktergal
Nucifraga caryocatactes nötkråka
Garrulus glandarius nötskrika
Sitta europaea nötväcka
Apus pacificus orientseglare
Glareola maldivarum orientvadarsvala
Buteo buteo ormvråk
Circaetus gallicus ormörn
Lyrurus tetrix orre
Emberiza hortulana ortolansparv
Streptopelia senegalensis palmduva
Aethia psittacula papegojalka
Passer montanus pilfink
Falco peregrinus pilgrimsfalk
Bartramia longicauda piparsnäppa
Hippolais polyglotta polyglottsångare
Anas falcata praktand
Somateria spectabilis praktejder
Fregata magnificens praktfregattfågel
Sylvia undata provencesångare
Branta bernicla prutgås
Calidris subruficollis prärielöpare
Leucophaeus pipixcan präriemås
Grus canadensis prärietrana
Remiz pendulinus pungmes
Ardea purpurea purpurhäger
Aegolius funereus pärluggla
Ardeola ralloides rallhäger
Perdix perdix rapphöna
Aythya collaris ringand
Columba palumbus ringduva
Larus delawarensis ringnäbbad mås
Turdus torquatus ringtrast
Pelecanus rufescens rosaryggig pelikan
Carpodacus erythrinus rosenfink
Rhodostethia rosea rosenmås
Pastor roseus rosenstare
Sterna dougallii rosentärna
Arenaria interpres roskarl
Tadorna ferruginea rostand
Lanius schach rostgumpad törnskata
Cecropis daurica rostgumpsvala
Catharus fuscescens rostskogstrast
Emberiza caesia rostsparv
Sylvia inornata rostsångare
Corvus frugilegus råka
Milvus milvus röd glada
Tringa totanus rödbena
Falco naumanni rödfalk
Erithacus rubecula rödhake
Branta ruficollis rödhalsad gås
Calidris ruficollis rödhalsad snäppa
Netta rufina rödhuvad dykand
Lanius senator rödhuvad törnskata
Alectoris rufa rödhöna
Emberiza fucata rödkindad sparv
Limosa limosa rödspov
Phoenicurus phoenicurus rödstjärt
Anthus cervinus rödstrupig piplärka
Sylvia cantillans rödstrupig sångare
Glareola pratincola rödvingad vadarsvala
Turdus iliacus rödvingetrast
Botaurus stellaris rördrom
Gallinula chloropus rörhöna
Acrocephalus scirpaceus rörsångare
Mergellus albellus salskrake
Sylvia melanocephala sammetshätta
Calidris alba sandlöpare
Calidris pusilla sandsnäppa
Gelochelidon nilotica sandtärna
Aquila rapax savannörn
Iduna rama saxaulsångare
Tringa brevipes sibirisk gråsnäppa
Prunella montanella sibirisk järnsparv
Phylloscopus plumbeitarsus sibirisk lundsångare
Anthus hodgsoni sibirisk piplärka
Geokichla sibirica sibirisk trast
Pluvialis fulva sibirisk tundrapipare
Bombycilla garrulus sidensvans
Egretta garzetta silkeshäger
Uria aalge sillgrissla
Larus fuscus silltrut
Sterna paradisaea silvertärna
Melanitta nigra sjöorre
Pica pica skata
Clamator glandarius skatgök
Anas clypeata skedand
Platalea leucorodia skedstork
Columba oenas skogsduva
Tringa ochropus skogssnäppa
Chaetura pelagica skorstensseglare
Chroicocephalus ridibundus skrattmås
Hydroprogne caspia skräntärna
Podiceps cristatus skäggdopping
Panurus biarmicus skäggmes
Chlidonias hybrida skäggtärna
Recurvirostra avosetta skärfläcka
Anthus petrosus skärpiplärka
Calidris maritima skärsnäppa
Falco biarmicus slagfalk
Strix uralensis slaguggla
Phalaropus lobatus smalnäbbad simsnäppa
Neophron percnopterus smutsgam
Tachybaptus ruficollis smådopping
Porzana porzana småfläckig sumphöna
Gavia stellata smålom
Mergus serrator småskrake
Calidris minuta småsnäppa
Numenius phaeopus småspov
Tetrax tetrax småtrapp
Sternula albifrons småtärna
Anas strepera snatterand
Anser caerulescens snögås
Plectrophenax nivalis snösparv
Grus leucogeranus snötrana
Oriolus oriolus sommargylling
Fulica atra sothöna
Onychoprion fuscatus sottärna
Leucophaeus atricilla sotvingad mås
Passer hispaniolensis spansk sparv
Accipiter nisus sparvhök
Glaucidium passerinum sparvuggla
Uria lomvia spetsbergsgrissla
Anser brachyrhynchus spetsbergsgås
Zenaida macroura spetsstjärtad duva
Calidris acuminata spetsstjärtad snäppa
Dryocopus martius spillkråka
Calidris ferruginea spovsnäppa
Sturnus vulgaris stare
Locustella certhiola starrsångare
Carduelis carduelis steglits
Falco columbarius stenfalk
Coccothraustes coccothraustes stenknäck
Oenanthe oenanthe stenskvätta
Petrochelidon pyrrhonota stensvala
Monticola saxatilis stentrast
Gavia pacifica stillahavslom
Anas acuta stjärtand
Aegithalos caudatus stjärtmes
Stercorarius skua storlabb
Gavia arctica storlom
Fulmarus glacialis stormfågel
Hydrobates pelagicus stormsvala
Phalacrocorax carbo storskarv
Mergus merganser storskrake
Numenius arquata storspov
Otis tarda stortrapp
Haematopus ostralegus strandskata
Anser indicus stripgås
Histrionicus histrionicus strömand
Cinclus cinclus strömstare
Apus affinis stubbstjärtseglare
Himantopus himantopus styltlöpare
Calidris himantopus styltsnäppa
Syrrhaptes paradoxus stäppflyghöna
Circus macrourus stäpphök
Emberiza bruniceps stäppsparv
Iduna caligata stäppsångare
Vanellus gregarius stäppvipa
Aquila nipalensis stäppörn
Limnodromus scolopaceus större beckasinsnäppa
Phoenicopterus roseus större flamingo
Tringa melanoleuca större gulbena
Dendrocopos major större hackspett
Loxia pytyopsittacus större korsnäbb
Ardenna gravis större lira
Anthus richardi  större piplärka
Clanga clanga större skrikörn
Charadrius hiaticula större strandpipare
Streptopelia orientalis större turturduva
Vanellus leucurus sumpvipa
Phoenicurus ochruros svart rödstjärt
Ciconia nigra svart stork
Cygnus atratus svart svan
Anas rubripes svartand
Charadrius alexandrinus svartbent strandpipare
Thalassarche melanophris svartbrynad albatross
Saxicola rubicola svarthakad buskskvätta
Podiceps auritus svarthakedopping
Podiceps nigricollis svarthalsad dopping
Turdus atrogularis svarthalsad trast
Ichthyaetus melanocephalus svarthuvad mås
Emberiza melanocephala svarthuvad sparv
Ichthyaetus ichthyaetus svarthuvad trut
Sylvia atricapilla svarthätta
Melanocorypha yeltoniensis svartlärka
Periparus ater svartmes
Gavia immer svartnäbbad islom
Lanius minor svartpannad törnskata
Phoenicurus auroreus svartryggig rödstjärt
Tringa erythropus svartsnäppa
Prunella atrogularis svartstrupig järnsparv
Chlidonias niger svarttärna
Elanus caeruleus svartvingad glada
Glareola nordmanni svartvingad vadarsvala
Ficedula hypoleuca svartvit flugsnappare
Melanitta fusca svärta
Luscinia megarhynchos sydnäktergal
Alauda arvensis sånglärka
Melospiza melodia sångsparv
Cygnus cygnus sångsvan
Motacilla alba sädesärla
Anser fabalis sädgås
Emberiza schoeniclus sävsparv
Acrocephalus schoenobaenus sävsångare
Hirundapus caudacutus taggstjärtseglare
Tarsiger cyanurus tajgablåstjärt
Ficedula albicilla tajgaflugsnappare
Phylloscopus inornatus tajgasångare
Parus major talgoxe
Pinicola enucleator tallbit
Emberiza leucocephalos tallsparv
Poecile montanus talltita
Turdus philomelos taltrast
Falco cherrug tatarfalk
Xenus cinereus tereksnäppa
Burhinus oedicnemus tjockfot
Tetrao urogallus tjäder
Cepphus grylle tobisgrissla
Fratercula cirrhata tofslunne
Galerida cristata tofslärka
Lophophanes cristatus tofsmes
Vanellus vanellus tofsvipa
Phalacrocorax aristotelis toppskarv
Alca torda tordmule
Falco tinnunculus tornfalk
Apus apus tornseglare
Tyto alba tornuggla
Grus grus trana
Acrocephalus arundinaceus trastsångare
Picoides tridactylus tretåig hackspett
Rissa tridactyla tretåig mås
Sylvia borin trädgårdssångare
Certhia brachydactyla trädgårdsträdkrypare
Certhia familiaris trädkrypare
Lullula arborea trädlärka
Chroicocephalus philadelphia trädmås
Anthus trivialis trädpiplärka
Locustella lanceolata träsksångare
Anthus gustavi tundrapiplärka
Calidris mauri tundrasnäppa
Spizelloides arborea tundrasparv
Streptopelia decaocto turkduva
Lanius phoenicuroides turkestantörnskata
Streptopelia turtur turturduva
Calidris melanotos tuvsnäppa
Onychoprion anaethetus tygeltärna
Xema sabini tärnmås
Lanius collurio törnskata
Sylvia communis törnsångare
Coturnix coturnix vaktel
Turdus migratorius vandringstrast
Lanius excubitor varfågel
Locustella luscinioides vassångare
Anthus spinoletta vattenpiplärka
Rallus aquaticus vattenrall
Acrocephalus paludicola vattensångare
Emberiza rustica videsparv
Phylloscopus schwarzi videsångare
Aythya fuligula vigg
Phalaropus tricolor wilsonsimsnäppa
Linaria flavirostris vinterhämpling
Pelecanus onocrotalus vit pelikan
Ciconia ciconia vit stork
Saxicola maurus vitgumpad buskskvätta
Apus caffer vitgumpseglare
Calidris fuscicollis vitgumpsnäppa
Branta leucopsis vitkindad gås
Zonotrichia leucophrys vitkronad sparv
Melanitta perspicillata vitnackad svärta
Gavia adamsii vitnäbbad islom
Dendrocopos leucotos vitryggig hackspett
Irania gutturalis vitstrupig näktergal
Zonotrichia albicollis vitstrupig sparv
Colinus virginianus vitstrupig vaktel
Larus hyperboreus vittrut
Alauda leucoptera vitvingad lärka
Larus glaucoides vitvingad trut
Chlidonias leucopterus vitvingad tärna
Aythya nyroca vitögd dykand
Anas querquedula årta
Ardea alba ägretthäger
Circus pygargus ängshök
Anthus pratensis ängspiplärka
Sylvia curruca ärtsångare
Cursorius cursor ökenlöpare
Caprimulgus aegyptius ökennattskärra
Charadrius leschenaultii ökenpipare
Oenanthe deserti ökenstenskvätta
Sylvia nana ökensångare
Bucanetes githagineus ökentrumpetare
Lanius elegans ökenvarfågel
Buteo rufinus örnvråk