Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Dagbrott

Övrigt

Ständigt uppdaterad med nya ord. Lämplig för självstudier inom biologi, kemi och naturkunskap.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

A

Upp

Alvar

Alunskiffer

Alveoler

Ascomycota, sporsäcksvampar

Aralsjön

      
           

B

Upp

Basidiesvampar

Bergarter

 

Biobränslen / Bioenergi

 

Biologisk mångfald

Blåbär

Biom

Brunjord

 
           

C

Upp

C kolets kretslopp

 

       
           

D

Upp

Dagbrott

Diabas

Dinosauriernas död

 

Djur

 

 

 

           

E

Upp

Ekologi

Ekosystem

Ekosystemtjänster

 

Energi

Energi i framtiden

Energiomvandlingar

 

Eutrofa sjöar

Evolution

   
           

F

Upp

Fisk - Pisces

Fettomsättning

Fossila bränslen

 

Framtidens energi

Frankrike - Natur

Fuerteventura

 

Fåglar

Försurning

   
           

G

Upp

Galler

Geotermisk energi

Gifter

 

Gnejs

Gotlandsolja

Granit

     
           

H

Upp

Havet

Hållbarhet

 

 

Hällkar

 

     
           

I

Upp

Industriella revolutionen

Insekter

 

 

Isälvssediment

     
           

J

Upp

Joniserande strålning

Jordskorpa

 

Jordart

Jordmån

     
           

K

Upp

Kalhygge

Kalksten

 

Klimat

Kolets kretslopp

 

Konglomerat

Kornstorlek

 

Krita

Kvävets kretslopp

Kärnkraft

Körskador i skog

           

L

Upp

La Palma

Lavar

Livet

Livets historia

Linné, Carl von

LT skog

Lerskiffer

 

   
           

M

Upp

Marinbiologi

Mat

 

Medelhavsvegetation

 

Miljö, En ny färdriktning

Miljögifter

Miljöhistoria

Modernt jordbruk

Morän

Myrmark

           

N

Upp

Natur

Naturvetenskap

Näring

 

Näringsfattiga sjöar

Näringsrika sjöar

     
           

O

Upp

Oligotrofa sjöar

 

       
           

P

Upp

Parasit - växter

PeakOil

pH

 

Pionjärträdslag

Podsol

Porfyr

 

Primitivt jordbruk

Primärsuccession

   
           

R

Upp

Rauk

Rinnande vatten

Rödfyr

 

       
           

S

Upp

Sandstäpp

Savann och öken

Sekundärträdslag

Sjöar och årstider

 

Skogar

Skogsbruk

Skogsskövling

Spindlar

Sporsäcksvampar, Ascomycota

 

Städer

Svamp

Svenska skogar

Sårbarhet

           

T

Upp

Tempererad lövskog

Tidvatten

Tillväxt

 

Tårticka, Inonotus dryadeus

Tungmetaller

     
           

U

Upp

UV-strålning

 

       
           

V

Upp

Vatten

Vattenkraft

Vattenrening

 

Vegetationszoner (Sv)

Vindenergi

Vitaminer

Vete

Världsbildens framväxt

Växter

   
           

Y

Upp

         
           

Z

Upp

         
           

Å

Upp

         
           

Ä

Upp

Ärtväxter

 

       
           

Ö

Upp

Öland

Östersjön

       

 

 

Vindkraft på Middelgrund