Geologi - Mineraler


Thumbnail Image 1
Geologi 
Thumbnail Image 1
Bergarter
Thumbnail Image 1
Jordarter
Thumbnail Image 1
Jordmåner 
Thumbnail Image 1
Odlad jord
Thumbnail Image 1
Gruvor
Geologi - Mineraler

Mineral Mineral är kemiska föreningar med en bestämd kemisk sammansättning och kristallstruktur. Kristallstruktur innebär att mineralen är regelbundet uppbyggda. Varje mineral har vissa fysikaliska egenskaper som hårdhet och färg. Hårdheten anges enligt en skala från 1-10 där 10 motsvarar hårdheten hos diamant. Eftersom diamant är extremt hårt används det inom industrin vid exempelvis borrning och slipning. Diamant är ett mineral som består av rent kol. Mineral bygger upp bergarter. Varje bergart består av ett eller flera mineral. Jordskorpan innehåller fler än 4 000 olika mineral. Ett tiotal av dem bygger upp 95 % av jordskorpan medan många andra är mycket sällsynta. Ett av de vanligaste mineralen är kvarts som består av kiseldioxid (SiO2). Kvarts ingår i många bergarter som t.ex. granit och gnejs. En annan grupp av syre- och kiselhaltiga mineral är fältspaterna. Fältspater kan variera en hel del i fråga om kemisk sammansättning och färg. I granit är fältspat ofta rödaktig, men kan ibland vara nästan vit. Jordskorpan består till över 50 % av olika fältspater. En del mineral bildar brytvärda malmer. Malm är en mineralförekomst som lönar sig att bryta för metallframställning. I Sverige finns stora järnmalmsfyndigheter vid Kiruna. Skelleftefältet har malm med många olika metaller som koppar, zink och bly.


Card image cap
Granit består av mineraler

Granit byggs upp av mineralerna fältspat, kvarts och glimmer(biotit).


Bergarter  

.


Card image cap
Kvarts 

Kisel och syre är de grundämenen som bygger upp mineralet kvarts.


Jn

Elet.


Card image cap
Card image cap
Fältspat

Vackert mineral som kan anta många olika skepnader beroende på exakt innehåll.


Fältspat 

  Ett mineral som är vanligt förekommande på jorden.