Kråka, Corvus corone cornix



Markberedning

Kärlkryptogamer

Arter utan frön men med kärlvävnad.

Kärlväxternas systematik

omfattar följande familjer

Lummerväxter Lycopodiaceae

Mosslummerväxter Selaginellaceae

Braxengräsväxter Isoëtaceae

Fräkenväxter Equisetaceae

Låsbräkenväxter Ophioglossaceae

Safsaväxter Osmundaceae

Ormbunksväxter Polypodiaceae

Klöverbräkenväxter Marsileaceae



Klass Lummerväxter

 

Klass Psilotopsida
(låsbräkenväxter och ormtungor)

Klass Fräkenväxter

Klass Ormbunksväxter

   


en.