Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Reptilia - Kräldjur

Vödlestjärt

En avkastad stjärt från en skogsödla.

Kräldjur är en grupp som inte är gynnad i Norden. Kallt klimat och korta somrar gör att de lever på marginalen. Dessutom har förändringar av landskapet som skett under de senaste 100 åren inneburet att flera av våra kräldjur har missgynnats.

Kräldjur är växelvarma djur.

Kopparödla

Huggorm

Gotlandssnok

Sandödla

 
Skogsödla  
 
Western Canary Island Lizard, Gallotia galloti palmae  
   

 

  

Gotlandssnok Fårö