Lax
Salmo salar

 


Lax

En av de mest kända fiskarna. Den har stort syrebehov och förekommer i älvar där de går upp och leker under sommaren. Uppväxten sker först i älvar och sedan i havet. Observera att laxöring inte existerar. Lax är Salmo salar och öring är en annan art. Laxar finns också av andra släkten i Nordamerika och norra Asien.


  • Lax
    Lax
  • Fångad lax
    Fångad lax
  • Laxfiske i Tana älv. Obs fiskaren på vänster strand.
    Laxfiske i Tana älv. Obs fiskaren på vänster strand.