Mindre hackspett
Dendrocopos minor

 


Ordningen hackspettartade fåglar, Piciformes

Utbredning


Tornseglare, Apus apus

Mindre hackspett, Dendrocopos minorStörre hackspett, Dendrocopos major Större hackspett, Dendrocopos major Större hackspett, Dendrocopos major
Större hackspett Dendrocopos major Spillkråka, Dryocopus martius Större hackspett Dendrocopos major