Spillkråka
Dryocopus martius

 


Ordningen hackspettartade fåglar, Piciformes

Utbredning


Tornseglare, Apus apus

Spillkråka, Dryocopus martiusStörre hackspett, Dendrocopos major Större hackspett, Dendrocopos major Större hackspett, Dendrocopos major
Större hackspett Dendrocopos major Spillkråka, Dryocopus martius Gråspett, Picus canus