Gransångare
Phylloscopus collybita

 


Ordningen tättingar, Passeriformes

Utbredning


Lundsångare, Phylloscopus trochiloides

Gransångare, Phylloscopus collybitaGransångare, Phylloscopus collybita Gransångare, Phylloscopus collybita Gransångare, Phylloscopus collybita
Gransångare, Phylloscopus collybita Gransångare, Phylloscopus collybita Gransångare, Phylloscopus collybita
   
Gransångare, Phylloscopus collybita