Snösparv
Plectrophenax nivalis

 


Tättingar, Ordning Passeriformes

Utbredning och läten


Entita, Poecile palustris

Snösparv, Plectrophenax nivalis