Gråhakedopping
Podiceps grisegena

 


Doppingfåglar, Ordning Podicipediformes

Utbredning


Gråhakedopping, Podiceps grisegena

Gråhakedopping, Podiceps grisegenaGråhakedopping, Podiceps grisegena Gråhakedopping, Podiceps grisegena Gråhakedopping, Podiceps grisegena
Gråhakedopping, Podiceps grisegena Gråhakedopping, Podiceps grisegena Gråhakedopping, Podiceps grisegena
Gråhakedopping, Podiceps grisegena Gråhakedopping, Podiceps grisegena Gråhakedopping, Podiceps grisegena
Gråhakedopping, Podiceps grisegena Gråhakedopping, Podiceps grisegena Gråhakedopping, Podiceps grisegena