Havsörn
Haliaeetus albicilla

 


Hökfåglar, ordning Accipitriformes

Utbredning


Havsörn, Haliaeetus albicilla

Havsörn, Haliaeetus albicillaHavsörn, Haliaeetus albicilla Havsörn, Haliaeetus albicilla Havsörn, Haliaeetus albicilla
Havsörn, Haliaeetus albicilla Havsörn, Haliaeetus albicilla Havsörn, Haliaeetus albicilla
Havsörn, Haliaeetus albicilla Havsörn, Haliaeetus albicilla Havsörn, Haliaeetus albicilla
Havsörn, Haliaeetus albicilla Havsörn, Haliaeetus albicilla Havsörn, Haliaeetus albicilla
Havsörn, Haliaeetus albicilla    
Havsörn, Haliaeetus albicilla