Mindre sångsvan, Cygnus columbianus bewickiiMarkberedning

Ordningen andfåglar, Anseriformes

Fåglar huvudsidaLänkar till fågelbilder och inspelningar:

http://ibc.lynxeds.com/

http://www.xeno-canto.org/Häckande


Tillfälliga och övriga

Släkten:

 

Cygnus, svanar

 

Sångsvan, Cygnus cygnus

Knölsvan, Cygnus olor


Cygnus columbianus, mindre sångsvan

Cygnus columbianus bewickii, mindre sångsvan

Cygnus columbianus columbianus, tundrasvan

 
   
   

Anser, gäss

 

Bläsgås, Anser albifrons

Anser albifrons albifrons, "vanlig" bläsgås

Anser albifrons flavirostris, grönländsk bläsgås

Grågås, Anser anser

Spetsbergsgås, Anser brachyrhynchus

Fjällgås, Anser erythropus

Sädgås, Anser fabalis

Anser fabalis fabalis, "vanlig" sädgås

Anser fabalis rossicus, tundrasädgås


Snögås, Anser caerulescens

Kejsargås, Anser canagica

Svangås, Anser cygnoides

Stripgås, Anser indicus

Dvärgsnögås, Anser rossii

 

Bläsgås, Anser albifrons

Grågås, Anser anser

Sädgås, Anser fabalis

Spetsbergsgås, Anser brachyrhynchus

   

Branta, brantagäss

Vitkindad gås, Branta leucopsis

Kanadagås, Branta canadensis

Prutgås, Branta bernicla

Branta bernicla bernicla, mörkbukig prutgås

Branta bernicla hrota, ljusbukig prutgås

Branta bernicla nigricans, svartbukig prutgås

Rödhalsad gås, Branta ruficollis


Dvärgkanadagås, Branta hutchinsii

Vitkindad gås, Branta leucopsis

Kanadagås, Branta canadensis

Rödhalsad gås, Branta ruficollis

Prutgås, Branta bernicla

 

Dvärgkanadagås, Branta hutchinsii

   

Tadorna

 

Gravand, Tadorna tadorna

Rostand, Tadorna ferruginea

 

Gravand, Tadorna tadorna

Gravand, Tadorna tadorna

Rostand, Tadorna ferruginea

Rostand, Tadorna ferruginea

   

Anas

 

Bläsand, Anas penelope

Snatterand, Anas strepera

Kricka, Anas crecca

Gräsand, Anas platyrhynchos

Stjärtand, Anas acuta

Årta, Anas querquedula

Skedand, Anas clypeata


Amerikansk bläsand, Anas americana

Amerikansk kricka, Anas carolinensis

Blåvingad årta, Anas discors

 

Bläsand, Anas penelope

Snatterand, Anas strepera

Kricka, Anas crecca

Årta, Anas querquedula

Gräsand, Anas platyrhynchos

Skedand, Anas clypeata

Amerikansk kricka, Anas carolinensis

Blåvingad årta, Anas discors

   

Aythya

 

Brunand, Aythya ferina

Vigg, Aythya fuligula

Bergand, Aythya marila

 

Brunand, Aythya ferina

Vigg, Aythya fuligula

   

Netta

 

endast tillfällig


Rödhuvad dykand, Netta rufina

 

   
   

Bucephala

 

Knipa, Bucephala clangula

 

Knipa, Bucephala clangula, hane

Knipa, Bucephala clangula, hona

   

Clangula

 

Alfågel, Clangula hyemalis

Alfågel, Clangula hyemalis

Alfågel, Clangula hyemalis

   

Melanitta

Sjöorre, Melanitta nigra

Svärta, Melanitta fusca


Amerikansk sjöorre, Melanitta americana

Vitnackad svärta, Melanitta perspicillata

 

Sjöorre, Melanitta nigra

 

Svärta, Melanitta fusca

   

Mergellus

 

Salskrake, Mergellus albellus

 

Salskrake, Mergellus albellus, hane

Salskrake, Mergellus albellus, hane

   
   

Mergus

 

Småskrake, Mergus serrator

Storskrake, Mergus merganser

 

Småskrake, Mergus serrator

Storskrake, Mergus merganser, hane

   
   

Polysticta

 

Alförrädare, Polysticta stelleri

 

   
   

Somateria

 

Ejder, Somateria mollissima

Praktejder, Somateria spectabilis

 

Ejder, Somateria mollissima, guding (hane)

Ejder, Somateria mollissima, guding (hane)

   

Ottenby