Mindre sångsvan, Cygnus columbianus bewickiiMarkberedning

Ordningen sulfåglar, Suliformes

Fåglar huvudsidaLänkar till fågelbilder och inspelningar:

http://ibc.lynxeds.com/

http://www.xeno-canto.org/ 

Häckande


Tillfälliga och övriga

Släkten:

 

Morus

Havssula, Morus bassanus

 

Havssula, Morus bassanus

 
   

Phalacrocorax

 

Phalacrocorax aristotelis, toppskarv

Phalacrocorax carbo, storskarv

Phalacrocorax carbo sinensis storskarv


Phalacrocorax carbo carbo, storskarv

 

 

Storskarv, Phalacrocorax carbo sinensis

Storskarv, Phalacrocorax carbo sinensis

   
   

Ottenby