Naturkunskap 1b

kol fyledalen

Svenskt kol i Fyledalen

Liljekonvalj

Vindenergi

Fjärilar

Fjärilar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellbiologi

  Del Bilder  
1 Celler, översikt  

 

2 Prokaryota celler

 

3 Eukaryota celler  

 

4 Molekylerna  

 

5 Membran

 

6 Organeller - översikt  

 

7 Mitokondrien och cellandning  

 

8 Fotosyntes och cellandning  

 

9 Endoplasmatiskt retikulum och golgi  

 

10 Övriga organeller  

 

11 Cellskelett    
12 Cellkontakter    
13 Cellcykeln  
14      
15      
16      
17      
18      
19      

 

   
  Celler
Transport Lab. Permeabilitet
   
Fosfolipidmembran