Ögonskål
Scutellinia scutellata

 


Stam: Ascomycota, sporsäcksvampar


Ögonskål, Scutellinia scutellata

ArtfaktaÖgonskål, Scutellinia scutellata Ögonskål, Scutellinia scutellata Ögonskål, Scutellinia scutellata
 
Ögonskål, Scutellinia scutellata Ögonskål, Scutellinia scutellata