Skäggriska
Lactarius torminosus

 


Stam Basidiomycota, basidiesvampar, Ordning Russulales

kremlor och riskor, Familj Russulaceae


Skäggriska, Lactarius torminosus

ArtfaktaSkäggriska, Lactarius torminosus Skäggriska, Lactarius torminosus Skäggriska, Lactarius torminosus
Skäggriska, Lactarius torminosus Skäggriska, Lactarius torminosus Skäggriska, Lactarius torminosus