Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Korsblommiga,

Familj Brassicaceae

Strandkål, Crambe maritima

Familjen Brassicaceae, korsblommiga växter, är en stor familj med 35 släkten och drygt 90 arter i Sverige. 

Alliaria - löktravar

Alyssum - stenörter

Arabidopsis - backtravar

Arabis - travar

Armoracia - pepparrötter

Barbarea - gyllnar

Berteroa - sandvitor

Brassica - kålsläktet

Braya - fjällkrassingar

Bunias - ryssgubbar

Cakile - marvioler

Camelina - dådror

Capsella - lommar

Cardamine - bräsmor

Cochlearia - skörbjuggsörter

Crambe - krambar

Descurainia - stillfrön

Diplotaxis - mursenaper

Draba - drabor

Erucastrum - kålsenaper

Erysimum - kårlar

Hesperis - hesperisar

Hornungia - stenkrassingar

Isatis - vejdar

Lepidium - krassingar

Lobularia - strandkrassingar

Lunaria - månvioler

Microthlaspi - vårskärvfrön

 

Nasturtium - källfränen

Neslia - korndådror

Noccaea - backskärvfrön

Raphanus - rättikor

Rorippa - fränen

Sinapis - senaper

Sisymbrium - gatsenaper

Subularia - sylörter

Teesdalia - sandkrassingar

Thlaspi - skärvfrön

Turritis - rockentravar

 Alliaria - löktravar

Löktrav, Alliaria petiolata

 

Löktrav, Alliaria petiolata

Löktrav, Alliaria petiolata

Alyssum - stenörter

Grådådra, Alyssum alyssoides

 

Grådådra, Alyssum alyssoides

Grådådra, Alyssum alyssoides

   

Arabidopsis - backtravar

Sandtrav, Arabidopsis arenosa

Strandtrav, Arabidopsis petraea

 

 

Grustrav, Arabidopsis suecica

Backtrav, Arabidopsis thaliana

Sandtrav, Arabidopsis arenosa

Sandtrav, Arabidopsis arenosa

   

Arabis - travar

Fjälltrav, Arabis alpina

Lundtrav, Arabis hirsuta

Gotlandstrav, Arabis planisiliqua

 

 
   
   

Armoracia - pepparrötter

Pepparrot, Armoracia rusticana

 

 

-

 

-

 

-

 

-

Barbarea - gyllnar

Mellangyllen, Barbarea intermedia

Strandgyllen, Barbarea stricta

Vårgyllen, Barbarea verna

Sommargyllen, Barbarea vulgaris

 

 
   

Berteroa - sandvitor

Sandvita, Berteroa incana

 

Sandvita, Berteroa incana

Sandvita, Berteroa incana

 

 

Brassica - kålsläktet

Sareptasenap, Brassica juncea

Kålrot/raps, Brassica napus

 

 

Svartsenap, Brassica nigra

Rova/rybs/åkerkål, Brassica rapa

   
   

Braya - fjällkrassingar

Fjällkrassing, Braya linearis

 

 

-

 

-

Bunias - ryssgubbar

Ryssgubbe, Bunias orientalis

 

Ryssgubbe, Bunias orientalis

Ryssgubbe, Bunias orientalis

   

Cakile - marvioler

Marviol, Cakile maritima

 

 

 

-

 

-

   

Camelina - dådror

Sanddådra, Camelina microcarpa

 
   
   

Capsella - lommar

Lomme, Capsella bursa-pastoris

 

Fem

Stglecta

Lomme, Capsella bursa-pastoris

Lomme, Capsella bursa-pastoris

   

Cardamine - bräsmor

Bäckbräsma, Cardamine amara

Fjällbräsma, Cardamine bellidifolia

Tandrot, Cardamine bulbifera

Skogsbräsma, Cardamine flexuosa

 

 

Bergbräsma, Cardamine hirsuta

Lundbräsma, Cardamine impatiens

Strandbräsma, Cardamine parviflora

Ängsbräsma, Cardamine pratensis

Bäckbräsma, Cardamine amara

Tandrot, Cardamine bulbifera

 

-

 

 

Cochlearia - skörbjuggsörter

Dansk skörbjuggsört, Cochlearia danica

Skörbjuggsört, Cochlearia officinalis

 

 

 

 

Skörbjuggsört, Cochlearia officinalis

 

 

 

Crambe - krambar

Strandkål, Crambe maritima

 

 

Sek caesius

Strandkål, Crambe maritima

Strandkål, Crambe maritima

 

 

Diplotaxis - mursenaper

Mursenap, Diplotaxis muralis

Sandsenap, Diplotaxis tenuifolia

 

 

 

 

-

 

Draba - drabor

Blockdraba, Draba cacuminum

Dvärgdraba, Draba crassifolia

Sanddraba, Draba nemorosa

Alpdraba, Draba fladnizensis

Blekdraba, Draba oxycarpa

Raggdraba, Draba subcapitata

Gulldraba, Draba alpina

Fjälldraba, Draba glabella

Grådraba, Draba incana

Lappdraba, Draba lactea

Lunddraba, Draba muralis

 

 

Isdraba, Draba nivalis

Bergdraba, Draba norvegica

Krypdraba, Draba sibirica

Nagelört, Draba verna

Barrdraba, Draba aizoides

Hårdraba, Draba arctica

Finndraba, Draba cinerea

Kvastdraba, Draba corymbosa

Polardraba, Draba micropetala

Mossdraba, Draba pauciflora

Nagelört, Draba verna

 

   

Erucastrum - kålsenaper

Kålsenap, Erucastrum gallicum

Kalkkrassing, Erucastrum supinum

 

 

 

 

   

Erysimum - kårlar

Åkerkårel, Erysimum cheiranthoides

Gyllenlack, Erysimum cheiri

Bergkårel, Erysimum strictum

 

 
   
   

Hesperis - hesperisar

Sorgört, Hesperis tristis

Hesperis, Hesperis matronalis

 

 

Sorgört, Hesperis tristis

Hesperis, Hesperis matronalis

 

 

Hornungia - stenkrassingar

Stenkrassing, Hornungia petraea

 

Stenkrassing, Hornungia petraea

Stenkrassing, Hornungia petraea

   

Isatis - vejdar

Vejde, Isatis tinctoria

 

Vejde, Isatis tinctoria

Vejde, Isatis tinctoria

 

 

Lepidium - krassingar

Fältkrassing, Lepidium campestre

Kråkkrassing, Lepidium coronopus

Syrisk/välsk krassing, Lepidium draba

Bankrassing, Lepidium densiflorum

Vallkrassing, Lepidium heterophyllum

 

 

Bitterkrassing, Lepidium latifolium

Rundkrassing, Lepidium neglectum

Gatkrassing, Lepidium ruderale

Hamnkrassing, Lepidium didymum

Bitterkrassing, Lepidium latifolium

Bitterkrassing, Lepidium latifolium

Fältkrassing, Lepidium campestre

Välsk krassing, Lepidium draba draba

   

Lobularia - strandkrassingar

Strandkrassing, Lobularia maritima

 

 

   
   

Lunaria - månvioler

Månviol, Lunaria rediviva

Judaspenningar, Lunaria annua

 

 

 

 

   

Microthlaspi - vårskärvfrön

Vårskärvfrö, Microthlaspi perfoliatum

 
   
   

Nasturtium - källfränen

Bäckfräne, Nasturtium microphyllum

Källfräne, Nasturtium officinale

 

 
   
   

Neslia - korndådror

Korndådra, Neslia paniculata

 
   
   

Noccaea - backskärvfrön

Backskärvfrö, Noccaea caerulescens

tidigare Thlaspi

 

 

Noccaea caerulescens, backskärvfrö

Noccaea caerulescens, backskärvfrö

   

Raphanus - rättikor

Åkerrättika, Raphanus raphanistrum

 
   
   

Rorippa - fränen

Vattenfräne, Rorippa amphibia

Klotfräne, Rorippa austriaca

 

 

Sumpfräne, Rorippa palustris

Strandfräne, Rorippa sylvestris

   
   

Sinapis - senaper

Åkersenap, Sinapis arvensis

 
   
   

Sisymbrium - gatsenaper

Hamnsenap, Sisymbrium altissimum

Vallsenap, Sisymbrium irio

Borstsenap, Sisymbrium loeselii

Vägsenap, Sisymbrium officinale

 

 

Orientsenap, Sisymbrium orientale

Styvsenap, Sisymbrium strictissimum

Volgasenap, Sisymbrium volgense

   
   

Subularia - sylörter

Sylört, Subularia aquatica

 

 
   
   

Teesdalia - sandkrassingar

Sandkrassing, Teesdalia nudicaulis

 

 
   
   

Thlaspi - skärvfrön

Penningört, Thlaspi arvense

 

 
   
   

Turritis - rockentravar

Rockentrav, Turritis glabra

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Bitterkrassing, Lepidium latifolium