Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Nejlikväxter

Familj CaryophyllaceaeSläkten

Herniaria - knytlingar

Petrorhagia - klippnejlikor

Agrostemma - klättar

Arenaria - narvar

Atocion - bergglimmar

Cerastium - arvar

Dianthus - nejlikor

Gypsophila - slöjor

Honckenya - saltarvar

Lychnis - gökblomster

Minuartia - nörlar

Moehringia - skogsnarvar

Sagina - smalnarvar

Saponaria - såpnejlikor

Scleranthus - knavlar

Silene - glimmar

Spergula - spärglar

Spergularia - rödnarvar

Stellaria - stjärnblommor

Viscaria - viskarior

Myosoton - sprödarvar

Holosteum - fågelarvar

 

Familj Caryophyllaceae

Herniaria - knytlingar

Knytling, Herniaria glabra

 

Knytling, Herniaria glabra

Knytling, Herniaria glabra

Petrorhagia - klippnejlikor

Hylsnejlika, Petrorhagia prolifera

 

 

Hylsnejlika, Petrorhagia prolifera

 

Hylsnejlika, Petrorhagia prolifera

   


Agrostemma - klättar

Klätt, Agrostemma githago

 

Klätt, Agrostemma githago

 

Arenaria - narvar

Grusnarv, Arenaria humifusa

Spädnarv, Arenaria leptoclados

Kalknarv, Arenaria gothica

 

Skrednarv, Arenaria norvegica

Sandnarv, Arenaria serpyllifolia

Polarnarv, Arenaria pseudofrigida

Kalknarv, Arenaria gothica

Kalknarv, Arenaria gothica

Atocion - bergglimmar

Bergglim, Atocion rupestre

 

Bergglim, Atocion rupestre

Bergglim, Atocion rupestre

Cerastium - arvar

Raggarv, Cerastium brachypetalum

Östkustarv, Cerastium subtetrandrum

Fjällarv, Cerastium alpinum

Fältarv, Cerastium arvense

Lapparv, Cerastium cerastoides

Västkustarv, Cerastium diffusum

Hönsarv, Cerastium fontanum

 

Knipparv, Cerastium glomeratum

Klibbarv, Cerastium glutinosum

Snöarv, Cerastium nigrescens

Alvararv, Cerastium pumilum

Vårarv, Cerastium semidecandrum

Svalbardsarv, Cerastium arcticum

Polararv, Cerastium regelii

 

 

 

 

Dianthus - nejlikor

Sandnejlika, Dianthus arenarius

Knippnejlika, Dianthus armeria

 

 

Praktnejlika, Dianthus superbus

Backnejlika, Dianthus deltoides

Sandnejlika, Dianthus arenarius

Sandnejlika, Dianthus arenarius

Praktnejlika, Dianthus superbus

Backnejlika, Dianthus deltoides

Gypsophila - slöjor

Grusnejlika, Gypsophila muralis

Såpört, Gypsophila fastigiata

 

 

 

 

 

Honckenya - saltarvar

Saltarv, Honckenya peploides

 

Saltarv, Honckenya peploides

Saltarv, Honckenya peploides

Lychnis - gökblomster

Gökblomster, Lychnis flos-cuculi

 

Gökblomster, Lychnis flos-cuculi

Gökblomster, Lychnis flos-cuculi

Minuartia - nörlar

 

Sandnörel, Minuartia viscosa

Rödnörel, Minuartia rubella

Raknörel, Minuartia stricta

Fjällnörel, Minuartia biflora

Groddnörel, Minuartia rossii

 

 

 

 

Moehringia - skogsnarvar

Ryssnarv, Moehringia lateriflora

Skogsnarv, Moehringia trinervia

 

Skogsnarv, Moehringia trinervia

Skogsnarv, Moehringia trinervia

Sagina - smalnarvar

 

Fältnarv, Sagina apetala

Hårnarv, Sagina micropetala

Tuvnarv, Sagina caespitosa

Strandnarv, Sagina maritima

 

Dvärgnarv, Sagina nivalis

Knutnarv, Sagina nodosa

Krypnarv, Sagina procumbens

Stennarv, Sagina saginoides

Sylnarv, Sagina subulata

Krypnarv, Sagina procumbens

 

 

Saponaria - såpnejlikor

Såpnejlika, Saponaria officinalis Inf.

 

 

 

 

 

Scleranthus - knavlar

 

Grönknavel, Scleranthus annuus

Vitknavel, Scleranthus perennis

 

 

 

 

 

 

Silene - glimmar

 

Sandglim, Silene conica

Gaffelglim, Silene dichotoma Inf

Fjällglim, Silene acaulis

Rödblära, Silene dioica

Vitblära, Silene latifolia

Nattglim, Silene noctiflora Inf

Backglim, Silene nutans

Ryssglim, Silene tatarica

 

Strandglim, Silene uniflora

Alvarglim, Silene uniflora petraea

Vanlig strandglim, Silene uniflora subsp. uniflora

Fjällblära, Silene wahlbergella

Klibbglim, Silene viscosa

Smällglim, Silene vulgaris

Polarblära, Silene involucrata

Isblära, Silene uralensis

Fjällglim, Silene acaulis

Fjällglim, Silene acaulis

Alvarglim, Silene uniflora subsp. petraea

Fjällglim, Silene acaulis

Spergula - spärglar

Åkerspärgel, Spergula arvensis

Vårspärgel, Spergula morisonii

 

 

 

 

 

Spergularia - rödnarvar

Havsnarv, Spergularia media

Rödnarv, Spergularia rubra

Saltnarv, Spergularia marina

 

 

 

 

 

Stellaria - stjärnblommor

Polarstjärnblomma, Stellaria longipes

Finnstjärnblomma, Stellaria fennica

Bokarv, Stellaria neglecta

Källarv, Stellaria alsine

Norrlandsarv, Stellaria borealis

Sumparv, Stellaria crassifolia

Grässtjärnblomma, Stellaria graminea

Buskstjärnblomma, Stellaria holostea

 

Skogsstjärnblomma, Stellaria longifolia

Våtarv, Stellaria media

Lundarv, Stellaria nemorum

Sydlundarv, Stellaria nemorum ssp. montana

Nordlundarv, Stellaria nemorum ssp. nemorum

Blekarv, Stellaria pallida

Kärrstjärnblomma, Stellaria palustris

Kolastjärnblomma, Stellaria hebecalyx

Ishavsstjärnblomma, Stellaria humifusa

Sydlundarv, Stellaria nemorum ssp. montana

Nordlundarv, Stellaria nemorum ssp. nemorum

Våtarv, Stellaria media

 

 

Viscaria - viskarior

Fjällnejlika, Viscaria alpina

Tjärblomster, Viscaria vulgaris

 

 

 

 

 

Myosoton - sprödarvar

Sprödarv, Myosoton aquaticum

 

 

 

 

 

 

Holosteum - fågelarvar

Fågelarv, Holosteum umbellatum

 

Fågelarv, Holosteum umbellatum

Fågelarv, Holosteum umbellatum