Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Ranunkelväxter

Familj Ranunculaceae

Vitsippa, Anemone nemorosa och blåsippa, Hepatica nobilis

Familjen Ranunculaceae, ranunkelväxter, är en stor familj med nästan 400 bofasta arter i Sverige.

Familj Ranunculaceae

Aconitum - stormhattar

Actaea - trolldruvor

Adonis - adonisar

Anemone - sippor

Aquilegia - aklejor

Caltha - kabblekor

Consolida - åkerriddarsporrar

Coptidium - lappranunkler

Ficaria - svalörter

Hepatica - blåsippor

Myosurus - råttsvansar

Pulsatilla - pulsatillor

Ranunculus - smörblommor

Thalictrum - rutor

Trollius - smörbollar

  

Familj Ranunculaceae

Aconitum - stormhattar

Nordisk stormhatt,
Aconitum lycoctonum ssp septentrionale

 

Nordisk stormhatt,
Aconitum lycoctonum

Nordisk stormhatt,
Aconitum lycoctonum

Actaea - trolldruvor

Röd trolldruva, Actaea erythrocarpa

Svart trolldruva, Actaea spicata

 

Svart trolldruva, Actaea spicata

Svart trolldruva, Actaea spicata

   

 Adonis - adonisar

Våradonis, Adonis vernalis

 

Våradonis, Adonis vernalis

Våradonis, Adonis vernalis

Anemone - sippor

Vitsippa, Anemone nemorosa

Gulsippa, Anemone ranunculoides

Tovsippa, Anemone sylvestris

 

Vitsippa, Anemone nemorosa

Gulsippa, Anemone ranunculoides

Tovsippa, Anemone sylvestris

 

 

 

Aquilegia - aklejor

Akleja, Aquilegia vulgaris

 
   
   

Caltha - kabblekor

Kabbleka, Caltha palustris

 

Kabbleka, Caltha palustris

Kabbleka, Caltha palustris

   

Consolida - åkerriddarsporrar

Riddarsporre, Consolida regalis

 

Riddarsporre, Consolida regalis

Riddarsporre, Consolida regalis

 

 

Coptidium - lappranunkler

Lappranunkel, Coptidium lapponicum

Glansranunkel, Coptidium pallasii

 

 
   
   

Ficaria - svalörter

Svalört, Ficaria verna

 

 

 

 

 

 

Hepatica - blåsippor

Blåsippa, Hepatica nobilis

 

 

Blåsippa, Hepatica nobilis

Blåsippa, Hepatica nobilis

   

Myosurus - råttsvansar

Råttsvans, Myosurus minimus

 

Råttsvans, Myosurus minimus

1

 

 

 

Pulsatilla - pulsatillor

Nipsippa, Pulsatilla patens

Mosippa, Pulsatilla vernalis

Fältsippa, Pulsatilla pratensis

Backsippa, Pulsatilla vulgaris

 

 

Backsippa, Pulsatilla vulgaris

 
   

Ranunculus - smörblommor

Åkerranunkel, Ranunculus arvensis

Gotlandsranunkel, Ranunculus ophioglossifolius

Sydsmörblomma, Ranunculus sardous

Polarsmörblomma, Ranunculus sulphureus

Ullranunkel, Ranunculus illyricus

Smörblomma, Ranunculus acris

Knölsmörblomma, Ranunculus bulbosus

Ältranunkel, Ranunculus flammula

Isranunkel, Ranunculus glacialis

Borstsmörblomma, Ranunculus lanuginosus

Sjöranunkel, Ranunculus lingua

Kantsmörblomma, Ranunculus marginatus

Fjällsmörblomma, Ranunculus nivalis

Vitsippsranunkel, Ranunculus platanifolius

Backsmörblomma, Ranunculus polyanthemos

Dvärgranunkel, Ranunculus pygmaeus

Revsmörblomma, Ranunculus repens

Strandranunkel, Ranunculus reptans

 

 

Tiggarranunkel, Ranunculus sceleratus

Jordranunkel, Ranunculus hyperboreus

Nordsmörblomma, Ranunculus subborealis

Stormhattsranunkel, Ranunculus aconitifolius

Eskimåsmörblomma, Ranunculus arcticus

Ryssranunkel, Ranunculus reptabundus


Möjor

Jättemöja, Ranunculus fluitans

Murgrönsmöja, Ranunculus hederaceus

Vattenmöja, Ranunculus aquatilis

Hjulmöja, Ranunculus circinatus

Hårmöja, Ranunculus confervoides

Ranunculus peltatus

Vitstjälksmöja, Ranunculus peltatus ssp. baudotii

SköldmöjaRanunculus peltatus ssp. peltatus


Majsmörblommor , drygt 600 småarter inom följande formgrupper:

Majsmörblommor, Ranunculus auricomus

Lundsmörblommor, Ranunculus cassubicus

Mellansmörblommor, Ranunculus fallax

Slidsmörblommor, Ranunculus monophyllus

Polarsmörblomma, Ranunculus sulphureus

Åkerranunkel, Ranunculus arvensis

   

Thalictrum - rutor

Fjällruta, Thalictrum alpinum

Aklejruta, Thalictrum aquilegiifolium

Ängsruta, Thalictrum flavum

 

 

Kustruta, Thalictrum minus

Backruta, Thalictrum simplex

   
   

Trollius - smörbollar

Smörbollar, Trollius europaeus

 

 

Smörbollar, Trollius europaeus

Smörbollar, Trollius europaeus

   

 

Råttsvans, Myosurus minimus