Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Familjen Törelväxter,

Euphorbiaceae

Tvåhjärtbladiga växter

Vårtörel, Euphorbia cyparissias

Familjen Euphorbiaceae, törelväxter, är en familj med 2 släkten och 9 bofasta arter i Sverige. 

Familj Euphorbiaceae

Euphorbia - törlar

Vårtörel, Euphorbia cyparissias

Vargtörel, Euphorbia esula

Småtörel, Euphorbia exigua

Revormstörel, Euphorbia helioscopia

Kärrtörel, Euphorbia palustris

Rävtörel, Euphorbia peplus

Euphorbier på andra håll


Kanarieöarna

Kanarisk kandelaberetörel, Euphorbia canariensis

Jandiatörel, Euphorbia handiensis

 

 

Vårtörel, Euphorbia cyparissias

Vårtörel, Euphorbia cyparissias

Revormstörel, Euphorbia helioscopia

Revormstörel, Euphorbia helioscopia

Kärrtörel, Euphorbia palustris

 

 

 

Mercurialis - binglar

Skogsbingel, Mercurialis perennis

 

Skogsbingel, Mercurialis perennis

Skogsbingel, Mercurialis perennis

   


 

Skogsbingel, Mercurialis perennis