Tvåhjärtbladiga växterMarkberedning

Dunörtsväxter, Familj Onagraceae

Midsommarblomster, Geranium sylvaticum

Mjölke, Chamaenerion angustifolium

Familjen Onagraceae, dunörtsväxter, är en familj med 4 släkten och 29 bofasta arter i Sverige.

Nattljussläktet, Oenothera

Dunörter, Epilobium

Häxörter, Circaea

Mjölkar, Chamaenerion 

Familj Onagraceae

Oenothera, Nattljussläktet,

Äkta nattljus, Oenothera biennis

 

 

-

 

-Epilobium, Dunörter

Amerikansk dunört, Epilobium adenocaulon

Källdunört, Epilobium alsinifolium

Dvärgdunört, Epilobium anagallidifolium

Vit dunört, Epilobium ciliatum

Backdunört, Epilobium collinum

Smaldunört, Epilobium davuricum

Alaskadunört, Epilobium glandulosum

Rosendunört, Epilobium hirsutum

Fjälldunört, Epilobium hornemannii

Krypdunört, Epilobium komarovianum

 

Mjölkdunört, Epilobium lactiflorum

Lappdunört, Epilobium laestadii

Grådunört, Epilobium lamyi

bergdunört, Epilobium montanum

Mörk dunört, Epilobium obscurum

Kärrdunört, Epilobium palustre

Luddunört, Epilobium parviflorum

Grendunört, Epilobium roseum

Kantdunört, Epilobium tetragonum

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Circaea, Häxörter

Stor häxört, Circaea lutetiana

Dvärghäxört, Circaea alpina

 

Stor häxört, Circaea lutetiana

Stor häxört, Circaea lutetiana

Dvärghäxört, Circaea alpina

Dvärghäxört, Circaea alpina

   

Chamaenerion, Mjölkar

Mjölke, Chamaenerion angustifolium

 

Mjölke, Chamaenerion angustifolium

Mjölke, Chamaenerion angustifolium

   
   

 

Stor häxört