Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Gräs - Familjen PoaceaeSläkten inom familjen Poaceae

 

Agrostis, Ven

Aira, Småtåtlar

Alopecurus, Kavlen

Ammophila, Sandrörsläktet

Anisantha, Sollostor

Anthoxanthum, Vårbroddssläktet

Apera, Kösor

Arctophila, Hänggrässläktet

Arrhenatherum, Knylhavren

Avena, Havren

Avenella, Kruståtlar

Avenula, Ängshavresläktet

Brachypodium, Skaftingar

Briza, Darrgräs

Bromopsis, Storlostor

Bromus, Lostor

Calamagrostis, Rör

Catabrosa, Källgrässläktet

Cinna, Sötgrässläktet

Corynephorus, Borsttåtlar

Cynosurus, Kamäxingar

Dactylis, Hundäxingar

Danthonia, Knägrässläktet

Deschampsia, Tåtlar

Drymochloa, Skogssvinglar

Elymus, Elmar

Elytrigia, Kvickrötter

Festuca, Svinglar

 

Glyceria, Glycerior

Hierochloë, Myskgräs

Holcus, Mjuktåtlar

Hordelymus, Skogskornssläktet

Hordeum, Kornsläktet

Koeleria, Tofsäxingar

Leersia, Vildrissläktet

Leymus, Strandrågssläktet

Lolium, Repen

Melica, Slokar

Milium, Hässlebroddssläktet

Molinia, Blåtåtlar

Nardus, Staggar

Parapholis, Ormaxsläktet

Phalaris, Flenar

Phippsia, Snögräs

Phleum, Timotejer

Phragmites, Vassläktet

Poa, Gröen

Puccinellia, Saltgrässläktet

Schedonorus, Öronsvinglar

Scolochloa, Kasgrässläktet

Sesleria, Älväxingar

Setaria, Kolvhirser

Spartina, Marskgräs

Stipa, Fjädergrässläktet

Trisetum, Glanshavren

Vahlodea, Lapptåtlar

Vulpia, Ekorrsvinglar

   

 

 Familj Plantaginaceae

Agrostis, Ven

 

brunven, Agrostis canina

rödven, Agrostis capillaris

köseven, Agrostis clavata

 

storven, Agrostis gigantea

fjällven, Agrostis mertensii

krypven, Agrostis stolonifera

bergven, Agrostis vinealis

 

-

 

-

   

Aira, Småtåtlar

 

vittåtel, Aira caryophyllea

vårtåtel, Aira praecox

 

 

-

 

-

   

Alopecurus, Kavlen

 

gulkavle, Alopecurus aequalis

svartkavle, Alopecurus arundinaceus

 

kärrkavle, Alopecurus geniculatus

renkavle, Alopecurus myosuroides

ängskavle, Alopecurus pratensis

 

-

 

-

 

-

 

-

   

Ammophila, Sandrörsläktet

 

sandrör, Ammophila arenaria

östersjörör, Ammophila arenaria × Calamagrostis epigejos

 

 

-

 

-

 

-

 

-

   

Anthoxanthum, Vårbroddssläktet

 

nordvårbrodd, Anthoxanthum nipponicum

sydvårbrodd, Anthoxanthum odoratum (vårbrodd)

 

   
   
   

Arrhenatherum, Knylhavren

knylhavre, Arrhenatherum elatius

 
   

Avena, Havren

flyghavre, Avena fatua

havre, Avena sativa

 
   
   

Avenella, Kruståtlar

fjällkruståtel, Avenella flexuosa ssp. corsica

vanlig kruståtel Avenella flexuosa ssp. flexuosa

 
   
   

Avenula, Ängshavresläktet

ängshavre, Avenula pratensis

luddhavre, Avenula pubescens

 
   

Briza, Darrgräs

darrgräs, Briza media

 
   

Bromus, Lostor

 

 
   
   

Calamagrostis, Rör

 

piprör, Calamagrostis arundinacea

grenrör, Calamagrostis canescens

skogsrör, Calamagrostis chalybaea

bergrör, Calamagrostis epigejos

lapprör, Calamagrostis lapponica

vanligt lapprör,
Calamagrostis lapponica ssp lapponica

ryssrör,
Calamagrostis lapponica ssp sibirica

madrör, Calamagrostis neglecta

 brunrör, Calamagrostis phragmitoides

piggrör, Calamagrostis varia

   
   

Corynephorus, Borsttåtlar

borsttåtel, Corynephorus canescens

 
   
   

Cynosurus, Kamäxingar

kamäxing, Cynosurus cristatus

 

kamäxing, Cynosurus cristatus

kamäxing, Cynosurus cristatus

   

Dactylis, Hundäxingar

hundäxing, Dactylis glomerata

lundäxing, Dactylis polygama

 
   

 

 

Danthonia, Knägrässläktet

Knägräs, Danthonia decumbens

 

 

 

 

 

Deschampsia, Tåtlar

Gultåtel, Deschampsia bottnica

Tuvtåtel, Deschampsia cespitosa

 
   

 

 

Drymochloa, Skogssvinglar

skogssvingel, Drymochloa sylvatica

 
   

 

 

Elymus, Elmar

lundelm, Elymus caninus

brantelm, Elymus caninus
var behmii

vanlig lundelm, Elymus caninus
var caninus

klarälvselm, Elymus caninus
var muticus

 
   

 

 

Elytrigia, Kvickrötter

 

blågrå kvickrot, Elytrigia campestris

strandkvickrot, Elytrigia juncea

kvickrot, Elytrigia repens

 
   
   

Festuca, Svinglar

 

gråsvingel, Festuca arenaria

fårsvingel, Festuca ovina

 

sandsvingel, Festuca polesica

rödsvingel, Festuca rubra

groddsvingel, Festuca vivipara

   
   

Glyceria, Glycerior

 
   
   

Holcus, Mjuktåtlar

luddtåtel, Holcus lanatus

lentåtel, Holcus mollis

 
   
   

Hordelymus, Skogskornssläktet

 

 
   
   

Hordeum, Kornsläktet

 

 
   
   

Koeleria, Tofsäxingar

 

tofsäxing, Koeleria glauca

 
   
   

Leersia, Vildrissläktet

 

 
   

Leymus, Strandrågssläktet

strandråg, Leymus arenarius

 
   
   

Lolium, Repen

 

italienskt rajgräs, Lolium multiflorum 

engelskt rajgräs, Lolium perenne

dårrepe, Lolium temulentum

 
   
   

Melica, Slokar

grusslok, Melica ciliata

bergslok, Melica nutans

lundslok, Melica uniflora

 
   
   

Milium, Hässlebroddssläktet

hässlebrodd, Milium effusum

sandbrodd, Milium vernale

 
   
   

Molinia, Blåtåtlar

blåtåtel, Molinia caerulea

 
   
   

Nardus, Staggar

stagg, Nardus stricta

 
   

 

 

Phalaris, Flenar

rörflen, Phalaris arundinacea

 
   
   

Phippsia, Snögräs

 

lappsnögräs, Phippsia algida

dovresnögräs, Phippsia concinna

 
   
   

Phleum, Timotejer

 

fjälltimotej, Phleum alpinum

sandtimotej, Phleum arenarium

flentimotej, Phleum phleoides

timotej, Phleum pratense

vanlig timotej, Phleum pratense ssp pratense

vildtimotej, Phleum pratense ssp nodosum

fjälltimotej, Phleum alpinum

sandtimotej, Phleum arenarium

flentimotej, Phleum phleoides

 
   
   

Phragmites, Vassläktet

Vass, Phragmites australis

 
   
   

Poa, Gröen

 

Fjällgröe, Poa alpina

Vitgröe, Poa annua

Polargröe, Poa arctica

Knölgröe, Poa bulbosa

Berggröe, Poa compressa

Vekgröe, Poa flexuosa

Blågröe, Poa glauca

Lundgröe, Poa nemoralis

Sengröe, Poa palustris

Ängsgröe, Poa pratensis

Storgröe, Poa remota

Trampgröe, Poa supina

Kärrgröe, Poa trivialis

   

 

 

Puccinellia, Saltgrässläktet

 

 

 
   

 

 

Schedonorus, Öronsvinglar

 


 
   
   

Scolochloa, Kasgrässläktet

 

 
   

 

 

Sesleria, Älväxingar

älväxing, Sesleria uliginosa

 
   

 

 

Setaria, Kolvhirser

 
   

 

 

Spartina, Marskgräs

 
   
   

Stipa, Fjädergrässläktet

fjädergräs, Stipa pennata

 

fjädergräs, Stipa pennata

fjädergräs, Stipa pennata

 

 

Trisetum, Glanshavren

 

fjällhavre, Trisetum spicatum

venhavre, Trisetum subalpestre

 
   

 

 

Vahlodea, Lapptåtlar

lapptåtel, Vahlodea atropurpurea

 
   
   

Vulpia, Ekorrsvinglar

ekorrsvingel, Vulpia bromoides

 
   

 

 

 

 
   

 

Jotunheimen