Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Familjen slideväxter,

Polygonaceae

Ormrot, Bistorta vivipara

Familjen , Polygonaceae, slideväxter, är en familj med 10 släkten och 35 bofasta arter i Sverige. 

FamiljPolygonaceae

Androsace - Aconogonon (sliden)

Några invasiva arter

 

 

 

 

G

Bistorta - ormrötter

Ormrot, Bistorta vivipara

 

Ormrot, Bistorta vivipara

Ormrot, Bistorta vivipara

   


Fallopia -  bindor

Åkerbinda, Fallopia convolvulus

Lövbinda, Fallopia dumetorum

 

Lövbinda, Fallopia dumetorum

Lövbinda, Fallopia dumetorum

 

S

 

T

Koenigia - dvärgsyror

Dvärgsyra, Koenigia islandica

 

 

 

L

 

G

Oxyria - fjällsyror

Fjällsyra, Oxyria digyna

 

Fjällsyra, Oxyria digyna

Fjällsyra, Oxyria digyna

Pilörter - Persicaria

Vattenpilört, Persicaria amphibia

Taggpilört, Persicaria bungeana

Slingerpilört, Persicaria capitata

Ävjepilört, Persicaria foliosa

Bitterpilört, Persicaria hydropiper

Pilört, Persicaria lapathifolia

Åkerpilört, Persicaria maculosa

 

 

Rosenpilört, Persicaria minor

Vingpilört, Persicaria nepalensis

Purpurpilört, Persicaria orientalis

Kvarnpilört, Persicaria pensylvanica

Gisselpilört, Persicaria perfoliata

Klibbpilört, Persicaria viscosa

   

Trampörter - Polygonum

Trampört, Polygonum aviculare

Näbbtrampört, Polygonum oxyspermum

 

 

 

 

 

Skräppor - Rumex

Ängssyra, Rumex acetosa

Bergsyra, Rumex acetosella

Hästskräppa, Rumex aquaticus

Dikesskräppa, Rumex conglomeratus

Krusskräppa, Rumex crispus

Vattenskräppa, Rumex hydrolapathum

Gårdsskräppa, Rumex longifolius

 

 

Strandskräppa, Rumex maritimus

Tomtskräppa, Rumex obtusifolius

Sumpskräppa, Rumex palustris

Finnskräppa, Rumex pseudonatronatus

Skogsskräppa, Rumex sanguineus

Stor ängssyra, Rumex thyrsiflorus

 

 

 

 

 

   
   
   
   

 

 

 

 

 

Majviva, Primula farinosa