Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Avenbokskog

Vid Halltorp på Öland finns en stor avenbokskog. (utbredning mm.)

 


Avenbok, Carpinus betulusVäxtarter Dominerande

Vitsippa, Anemone nemorosa

Avenbok, Carpinus betulus

Murgröna, Hedera helix

Lundarv, Stellaria nemorum

Övriga vanliga arter

Naverlönn, Acer campestre

Skogskornell, Cornus sanguinea

Hassel, Corylus avellana

Bok, Fagus sylvatica

Vildkaprifol, Lonicera periclymenum

Ek, Quercus robur

Buskstjärnblomma, Stellaria holostea

Lind, Tilia cordata

Mossor

Spärrsprötmossa, Eurhynchium praelongum

Vågig praktmossa, Plagiomnium undulatum

Kranshakmossa, Rhytidiadelphus triquetrus


Ett urval av skandinaviska skogstyper

Vindkraft på Middelgrund