Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Sumptallskog av ris-typ

Tallskog

 


TallskogarVäxtarter Dominerande

dvärgbjörk, Betula nana

nordkråkbär, Empetrum nigrum hermaphroditum

sydkråkbär, Empetrum nigrum nigrum

tuvull, Eriophorum vaginatum

tall, Pinus sylvestris

blåbär, Vaccinium myrtillus

odon, Vaccinium uliginosum

Övriga vanliga arter

glasbjörk, Betula pubescens

klotstarr, Carex globularis

skvattram, Rhododendron tomentosum

pors, Myrica gale

gran, Picea abies

hjortron, Rubus chamaemorus

lingon, Vaccinium vitis-idaea

Mossor

vitmossor, Sphagnum

särskilt följande arter

klubbvitmossa, Sphagnum angustifolium

rostvitmossa, Sphagnum fuscum

tallvitmossa, Sphagnum capillifolium

brokvitmossa, Sphagnum russowii

Övriga mossor

väggmossa, Pleurozium schreberi

stor björnmossa, Polytrichum commune

Lavar

bägarlavar, Cladonia


Ett urval av skandinaviska skogstyper

Vindkraft på Middelgrund