Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Tallskog av kalkörttyp

På Gotland finns tallskogar på kalkrika jorar.

 


KalktallskogarVäxtarter Dominerande

mjölon, Arctostaphylos uva-ursi

liljekonvalj, Convallaria majalis

ängskovall, Melampyrum pratense

bergslok, Melica nutans

tall, Pinus sylvestris

Övriga vanliga arter

glasbjörk, Betula pubescens

bergrör, Calamagrostis epigejos

backstarr, Carex ericetorum

vispstarr, Carex digitata

guckusko, Cypripedium calceolus

skogsknipprot, Epipactis helleborine

blodnäva, Geranium sanguineum

blåsippa, Hepatica nobilis

gråfibbla, Pilosella officinarum

vårfryle, Luzula pilosa

backsilja, Peucedanum oreoselinum

sårläka, Sanicula europaea

älväxing, Sesleria uliginosa

svinrot, Scorzonera humilis

backtimjan, Thymus serpyllum

blåbär, Vaccinium myrtillus

Mossor

husmossa, Hylocomium splendens

väggmossa, Pleurozium schreberi


Ett urval av skandinaviska skogstyper

Vindkraft på Middelgrund