Kråka, Corvus corone cornixMarkberedning

Vegetation

I Sverige finns nästan överallt ett vegetationstäcke som består av olika träd, buskar örter och ris. Mossor och orbunkar finns och miljhön är den rätta, de har ofta större behov av vatten är övriga växter.
Lavar och svampar finns också med även om de inte är växter.

 

Vegetationen skiljer sig åt på olika platser beroende på en rad av faktorarer. Klimat, markens pH, humiditet, markvätskans salthalt, etc etc.

-

Kulturskapade miljöer

Fjäll

Myrar

Skogar

Hav och havsstränder

Sötvatten

 

Växtsamhälle

Arterna som finns tillsammans på en given plats utgör ett växtsamhälle.

 Florariken

Holarktis

Neotropis

Paleotropis

Capensis

Australis

Faunaregioner

Nearktiska regionen

Palearktiska regionen

Västpalearktis är den västra delen

Etiopiska regionen

Orientaliska regionen

Australiska regionen

Neotropiska regionen

Oceaniska regionen

Antarktiska regionen

Biom

.

 

 Södra lövskogsregionen

 

 

Norra barrskogsregionen

 

 

Fjällregionen