2020
2 maj

 


Hornborgasjön

Hornborgasjön är fin så här års. Idag fanns både nordliga och sydliga gulärlor på plats. Gott om änder av olika arter och så fullt av skrattmåsar. Ni som inte varit där har missat nåt!


skrattmåsGulärla(sydlig gulärla),Motacilla flava flava Gulärla (nordlig gulärla), Motacilla flava thunbergi gråhägerArdea cinerea ()
Gräsand, Anas platyrhynchos Brunand, Aythya ferina Skrattmås, Chroicocephalus ridibundus