2020
3 maj

 


Högstena

Alvar finns mest på Öland och Gotland men små områden förekommer även på fastlandet. Högstena alvar är delvis påverkat av kalkbrytning men för växterna del spelar det mindre roll idag. Gullvivor blommar fint nu och klipper man upp dem ser man en intressant anpassning för att slippa självbefruktning. Blommorna finns av två typer där ståndare, med pollen, och pistill sitter på olika höjd. En fjäril som sticker ned sin sugsnabel i en blomma får pollen på en viss nivå på snabeln. Nästa växtindivid den besöker har pistillen på den nivån som den första individen hade sina ståndare på och blir då befruktad. Blommorna hos en växtindivid är av samma typ och de blir inte befruktade med egna pollen.


Öja hedÖja hed Öja hed gullviva
 
blommor av två typer hos gullviva blommor av två typer hos gullviva