öring
Salmo trutta

 


Fisk, Pisces

Utbredning


Kopparödla, Anguis fragilis

öring, Salmo truttaöring, Salmo trutta öring, Salmo trutta öring, Salmo trutta