Större hackspett
Dendrocopos major

 


Ordningen hackspettartade fåglar, Piciformes

Utbredning


Tornseglare, Apus apus

Större hackspett Dendrocopos majorStörre hackspett, Dendrocopos major Större hackspett, Dendrocopos major Större hackspett, Dendrocopos major
Större hackspett Dendrocopos major Större hackspett Dendrocopos major Större hackspett Dendrocopos major
Större hackspett, Dendrocopos major Större hackspett, Dendrocopos major Större hackspett, Dendrocopos major
Större hackspett Dendrocopos major Större hackspett Dendrocopos major Större hackspett Dendrocopos major