Gråspett
Picus canus

 


Ordningen hackspettartade fåglar, Piciformes

Utbredning


Tornseglare, Apus apus

Gråspett, Picus canusGråspett, Picus canus Gråspett, Picus canus Gråspett, Picus canus