Gröngöling
Picus viridis

 


Ordningen hackspettartade fåglar, Piciformes

Utbredning


Tornseglare, Apus apus

Gröngöling, Picus viridis

JuvenilGröngöling, Picus viridis Gröngöling, Picus viridis Gröngöling, Picus viridis