Varfågel
Lanius excubitor

 


Ordningen tättingar, Passeriformes

Utbredning Häckar sparsamt i södra Sverige men ses regelbundet under senhöst-vinter. Häckar främst i norra Sverige på myrar med glest stående låga tallar samt på hyggen.


Varfågel, Lanius excubitor


Varfågel, Lanius excubitor Varfågel, Lanius excubitor Varfågel, Lanius excubitor
Varfågel, Lanius excubitor Varfågel, Lanius excubitor Varfågel, Lanius excubitor