Buskskvätta
Saxicola rubetra

 


Ordningen tättingar, Passeriformes

Utbredning


Kungsfågel, Regulus regulus

Buskskvätta, Saxicola rubetra 
Buskskvätta, Saxicola rubetra Buskskvätta, Saxicola rubetra