Kricka
Anas crecca

 


Andfåglar, Ordning Anseriformes

Utbredning


Kricka, Anas crecca

Kricka, Anas creccaKricka, Anas crecca Kricka, Anas crecca Kricka, Anas crecca
Kricka, Anas crecca Kricka, Anas crecca Kricka, Anas crecca