Kanadagås
Branta canadensis

 


Andfåglar, Ordning Anseriformes

Utbredning


Sädgås, Anser fabalis

Kanadagås, Branta canadensisKanadagås, Branta canadensis Kanadagås, Branta canadensis Kanadagås, Branta canadensis
Kanadagås, Branta canadensis Kanadagås, Branta canadensis Kanadagås, Branta canadensis