Storskrake
Mergus merganser

 


Andfåglar, Ordning Anseriformes

Utbredning


Storskrake, Mergus merganser

Storskrake, Mergus merganserStorskrake, Mergus merganser Storskrake, Mergus merganser Storskrake, Mergus merganser
Storskrake, Mergus merganser Storskrake, Mergus merganser Storskrake, Mergus merganser