Gravand
Tadorna tadorna

 


Andfåglar, Ordning Anseriformes

Utbredning


Ejder, Somateria mollissima

Gravand, Tadorna tadornaGravand, Tadorna tadorna Gravand, Tadorna tadorna Gravand, Tadorna tadorna
 
Gravand, Tadorna tadorna